Skip to main content Skip to Footer

Nasze idee

Cyberodporność: Odpowiadając na wyzwania cyfrowego bezpieczeństwa

Budowanie cyberodporności jest jednym z najpotężniejszych sposobów zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym i jedyną drogą do zachowania ciągłości działań pomimo ciągłego zagrożenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kariera

RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ PŁCILiderzy Accenture promują równość płci w ramach słynnego projektu Real World

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HBR IDEACAST: Na czele zmian

Pierre Nanterme, Prezes Zarządu i CEO Accenture rozmawia z Harvard Business Review na temat trendów, które zmieniają konsulting oraz inne sektory gospodarki oparte na wiedzy. Aplikacje przyszłością turystyki. Jak firmy turystyczne inwestują w aplikacje mobilne.

POSŁUCHAJ

Ellyn Shook
Chief Leadership & Human Resources Officer

SPOŁECZNOŚCI