Skip to main content Skip to footer

CASE STUDY

Zrównoważone żywienie świata

Accenture, The Good Food Institute i Food System Innovations współpracują na rzecz wzrostu innowacji w obszarze białek dla zróżnicowania sposobów produkcji mięsa.

Do przeczytania w 5 minut

Potrzeba zmiany

Odejście od niezrównoważonej ścieżki rozwoju

Globalny system żywnościowy znajduje się na niezrównoważonej ścieżce. Konwencjonalne sposoby produkcji mięsa wykorzystują obecnie 39% wszystkich gruntów nadających się do zamieszkania. Przy prognozowanym podwojeniu konsumpcji mięsa w mniej niż 30 lat, przy obecnej trajektorii na Ziemi nie będzie wystarczającej ilości gruntów, aby zaspokoić to zapotrzebowanie.

Co możemy zrobić, aby to zmienić?

Realnym rozwiązaniem jest opracowanie nowych źródeł białka i bardziej wydajnych procesów produkcji. Jednak, aby wzbudzić zainteresowanie konsumentów, alternatywy mięsa muszą smakować jak autentyczne mięso i tyle samo kosztować.

Obecnie ograniczone inwestycje w badania i rozwój nie są adekwatne do potencjalnego popytu. Nawet jeśli powstanie realna opcja alternatywy dla mięsa, nie ma infrastruktury do jego produkcji na dużą skalę.

Musimy działać szybko, dlatego GFI i FSI współpracowały z Accenture, aby zbadać wyzwania oraz usuwać przeszkody w zakresie wprowadzenia alternatywnych białek na szeroki rynek, łącznie z mięsem roślinnym pochodzącym z fermentacji oraz mięsem hodowlanym (komórkowym).

„Współpracując z Accenture zaangażowaliśmy wiodących ekspertów w dziedzinie nauki o alternatywach mięsa oraz specjalistów ds. badania rynku, aby pomogli zdefiniować strategię oraz cele przedsięwzięcia.”

David Meyer / CEO – Food Systems Innovation

Kiedy technologia łączy się z ludzką innowacyjnością

Nawiązaliśmy współpracę z FSI, aby kreować wizję Sustainable Protein Innovation Institute (Instytut ds. Innowacji Zrównoważonego Białka, SPI). Accenture, FSI i GFI pracują nad fundamentalną transformacją branży zamienników mięsa. Dzięki dedykowanemu centrum badawczemu i centrom współpracy Instytut SPI mógłby zwiększyć tempo innowacji i sprostać wyzwaniom w zakresie rozwoju i komercjalizacji alternatyw mięsa. Posiadamy również możliwości w zakresie formułowania rekomendacji, które mogą posłużyć branży do zmiany zachowań konsumentów w skali globalnej.

„Przemysłowa hodowla zwierząt, poza ogromnym wkładem w emisję gazów cieplarnianych, przyczynia się do utraty bioróżnorodności, wylesiania, a także zwiększa ryzyko pandemii oraz obniżenia oporności na antybiotyki. Jesteśmy przekonani, że wkrótce alternatywne źródła białka nie będą już alternatywne.”

Bruce Friedrich / Founder & President – The Good Food Institute

Cenna różnica

Zmieniając przyszłość branży

Z naszym wsparciem FSI i GFI skupiły się na opracowaniu planu wielowymiarowego ekosystemu. W ciągu dekady FSI i GFI chcą dynamicznie przyspieszyć tempo rozwoju oraz globalnej adopcji zamienników mięsa – nie tylko napędzając istotnie sprzedaż, ale również tworząc możliwość, aby nasza planeta mogła wyżywić w sposób zrównoważony i sprawiedliwy 10 miliardów ludzi do 2050 r.

Poznaj zespół

Oliver Wright
Senior Managing Director – Consumer Goods & Services, Global Lead
LinkedIn

Jenna Trescott
Managing Director – Consumer Goods & Services, Sustainability Strategy
LinkedIn