Skip to main content Skip to footer

CASE STUDY

Inteligentne rozwiązania w zakresie globalnych operacji

Control Tower łańcucha dostaw Microsoft Cloud

DO PRZECZYTANIA W 5 MINUT

Potrzeba zmiany

Brak odpowiedniej synchronizacji

Usługi Microsoft Cloud wspierają ponad miliard klientów i obejmują złożony łańcuch dostaw na ponad 34 rynkach. Microsoft Cloud śledzi ruch towarów w setkach węzłów logistycznych, poczynając od dostawców produkujących komponenty potrzebne do zasilania serwerów chmurowych. Komponenty, które są krytyczne dla funkcjonowania chmury, trafiają do hubu logistycznego Microsoft, a następnie są wysyłane do integratorów systemów, którzy – w oparciu o specyficzne wymagania – montują serwery. Gotowe serwery są umieszczane w szafach, które z kolei są grupowane w klastry. Klastry są przechowywane w magazynach towarów gotowych do momentu ich wysyłki do centrów danych na całym świecie.

Ze względu na szybki rozwój chmury w ciągu ostatnich kilku lat, skala i złożoność globalnej sieci łańcucha dostaw Microsoft Cloud uległy transformacji. W rezultacie zespół ds. łańcucha dostaw musiał określić wiarygodną lokalizację kluczowych zapasów w całej sieci partnerów i dostawców.

Firma Micosoft, która posiada miliony serwerów w ponad 200 centrach danych i prowadzi nieustanną ekspansję, aby nadążyć za zapotrzebowaniem klientów, musiała działać bardziej efektywnie.

Kiedy technologia łączy się z ludzką kreatywnością

Przyszłość współpracy w chmurze

Microsoft i Accenture uruchomiły zespół odpowiedzialny za opracowanie wspólnej wizji dotyczącej Control Tower łańcucha dostaw z uwzględnieniem następujących zasad:

  • Przywiązuj wagę do jakości danych.
  • Wykorzystaj dane i analizy, aby stworzyć plan transformacji dopasowany do głównych celów i kluczowych wyników (objectives and key results, OKRs).
  • Projektuj i buduj procesy oraz interfejsy, wykorzystując podejście oparte na projektowaniu skoncentrowanym na użytkowniku.
  • Wspieraj współpracę między organizacjami dzięki technologii.
  • Projektuj źródła danych w czasie rzeczywistym, korzystając z najlepszych w swojej klasie usług Azure.
  • Przyspiesz tworzenie wartości, używając modułowych elementów składowych.
  • Likwiduj silosy domen, zwiększając rozpiętość łańcucha dostaw.

Zespół projektowy postanowił skorzystać z cyfrowego bliźniaka modelu danych, aby uzyskać informacje na temat przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw Azure. Architektura platformy Azure umożliwiła samoobsługową analizę danych, a także obsługę niestandardowych aplikacji wieży kontroli.

Zespół wdrożył minimalnie opłacalne produkty (Minimum Viable Product, MVP) w dwóch krytycznych domenach Control Tower. Pierwszym z nich była „inwentaryzacja w ruchu”, służąca do śledzenia i rejestrowania lokalizacji szaf i komponentów do centrum danych podczas ich transportu i w stanie spoczynku. Drugi - to wieża kontroli operacyjnej, stworzona w celu wsparcia zespołów operacyjnych w koordynacji rozmieszczania partii produktów w strefach o najpilniejszych zapotrzebowaniach w zakresie przepustowości.

Accenture skorzystała z ekspertów ze swojego globalnego zespołu ds. Control Tower Łańcucha Dostaw, aby utworzyć Center of Excellence (CoE) wieży kontroli, które będzie odpowiedzialne za utrzymanie i poprawę jakości danych, zapewnienie wsparcia technicznego oraz monitorowanie wydajności systemu i interfejsów.

W miarę postępu prac oba produkty MVP stały się produktami końcowymi. Control Tower łańcucha dostaw Microsoft wraz ze zintegrowanymi aplikacjami i architekturą to niezawodne rozwiązanie dla globalnych zespołów z możliwością skalowania wraz z rozwojem działalności w chmurze.

Cenna różnica

Udoskonalone doświadczenia dla wszystkich

Obecnie z Control Tower łańcucha dostaw Microsoft Cloud korzysta ponad 500 decydentów z wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Rozwiązanie oferuje zaawansowane możliwości analityczne z nieustanną optymalizacją na podstawie danych historycznych oraz umożliwia proaktywne zarządzanie ryzykiem. Lepsza zgodność oraz koordynacja między użytkownikami pozwala specjalistom ds. zarządzania łańcuchem dostaw skupić się na przekształcaniu danych w wartościowe wnioski oraz generowaniu pozytywnych wyników dla klientów. Dzięki temu Microsoft może skuteczniej dopasowywać pojemność chmury do zapotrzebowań klientów oraz szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się wyzwania.

Dzięki Microsoft Cloud Supply Chain odnotowano znaczną poprawę efektywności pracowników, oszczędzając setki godzin, które były poświęcane na przygotowywanie danych i analizy post-hoc. Zespół spodziewa się znacznych oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby transportów, a także wzrostu przychodów z chmury za sprawą bardziej wydajnego zarządzania zapasami i dystrybucją.

Microsoft planuje kontynuację inwestycji w inteligentne rozwiązania oraz zwiększenie widoczności w całej sieci łańcucha dostaw. Elastyczność rozwiązania Control Tower umożliwia jego rozbudowę, m.in. w kierunku nowych modeli danych, umożliwiających monitorowanie emisji dwutlenku węgla w zakresie 3. Pozwoli to firmie na osiąganie w czasie rzeczywistym przyjaznych dla klimatu kompromisów.

W ciągu zaledwie roku Control Tower umożliwiła nowe sposoby pracy w łańcuchu dostaw Microsoft Cloud. Zarówno zespoły operacyjne, jak i klienci chmurowi podchodzą optymistycznie do przyszłych działań w tym zakresie.

Poznaj zespół

Teran Andes
Managing Director – Strategy & Consulting
LinkedIn

Ross Farquharson
Senior Manager – Applied Intelligence Strategy
LinkedIn

Morgan Lucey
Senior Manager – Supply Chain & Operations
LinkedIn

Sameer Sharda
Senior Manager, Strategy & Consulting – Supply Chain
LinkedIn