Skip to main content Skip to footer

RAPORT Z BADAŃ

AI dla każdego

Do przeczytania w 10 minut

W skrócie

  • Technologia, którą wykorzystuje ChatGPT, zmieni sposób, w jaki pracujemy, i przyczyni się do transformacji świata biznesu.
  • Postępy w obszarze modeli językowych AI, wykorzystane m.in. w aplikacji ChatGPT, są zapowiedzią procesów związanych z Total Enterprise Reinvention.
  • Wszystko - od nauki, po biznes i społeczeństwo będzie podlegać transformacji. AI bardzo pozytywnie wpłynie na ludzką kreatywność i produktywność.
  • Firmy będą musiały zmienić sposób pracy i skupić się zarówno na rozwoju działalności operacyjnej i kompetencji pracowników, jak i technologii.
  • Aby w pełni wykorzystać AI i generować wzrost, firmy potrzebują sprawnego ekosystemu IT oraz inwestycji w kapitał ludzki.
     

Witaj w punkcie zwrotnym AI

Gwałtowny wzrost popularności ChatGPT na całym świecie jest prawdziwym punktem zwrotnym w kwestii dostępności AI dla szerokiego grona odbiorców. Nareszcie każdy i wszędzie może się przekonać o ogromnym potencjale sztucznej inteligencji.

Niezwykłe postępy w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, napędzane przez duże modele językowe AI (LLMs) oraz modele podstawowe stanowią nową jakość. Systemy AI radzą już sobie nie tylko ze złożonością języków, umożliwiając aplikacjom rozpoznawanie kontekstu, intencji użytkownika oraz rozwój kreatywności. Mogą również w prosty sposób być dostosowane do realizacji różnorodnych zadań dodatkowych.

Sztuczna inteligencja zmierza ku radykalnej transformacji wszystkich sfer naszego życia - od nauki, poprzez pracę, opiekę zdrowotną i sferę społeczną. Jej pozytywny wpływ na ludzką kreatywność i produktywność będzie kolosalny.

Firmy będą wykorzystywać modele AI do zmiany sposobu pracy i redefinicji poszczególnych ról w organizacji. Współpraca ze sztuczną inteligencją staje się standardem i znacząco zwiększa ludzkie możliwości. Generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na zadania, nie zaś na profesje. Poprzez wdrożenie sztucznej inteligencji część czynności ulegnie automatyzacji, część modyfikacji, niektóre pozostaną niezmienione.

ChatGPT zwrócił uwagę świata na transformacyjny potencjał generatywnej sztucznej inteligencji i pobudził rozwój kreatywności.

Generatywna AI dla każdego

Wyobraź sobie, że każdy pracownik w Twojej firmie ma asystenta, który dysponuje całym know-how Twojej organizacji, łącznie z danymi historycznymi, znajomością rynku i niuansów branżowych, wiedzą na temat działalności operacyjnej oraz planów na przyszłość. Co więcej, może przetwarzać, analizować i wykorzystywać te informacje nieskończoną liczbę razy w ciągu kilku sekund.

Obecnie większość firm eksperymentuje z podstawowymi modelami AI, ale największy potencjał sztucznej inteligencji uruchamiany jest w drodze personalizacji. Wykorzystując własne dane, organizacje mogą programować modele AI do realizacji ich indywidualnych potrzeb.

Wykorzystanie

Generatywna sztuczna inteligencja i modele LLM są ogólnodostępne i gotowe do wykorzystania. Działają za pośrednictwem interfejsów API i mogą być - w niewielkim stopniu - dopasowane do potrzeb organizacji za pomocą takich technik, jak prompt tuning i prefix learning.

Personalizacja

Aby zwiększyć potencjał generatywnej sztucznej inteligencji oraz modeli podstawowych w poszczególnych zastosowaniach biznesowych, firmy będą coraz częściej personalizować wstępnie wytrenowane modele AI, wykorzystując własne dane, i w ten sposób przesuwać granice wydajności.
 

98%

kadry kierowniczej uważa, iż modele bazowe AI będą odgrywać istotną rolę w strategiach ich organizacji w ciągu najbliższych 3-5 lat.
 

40%

wszystkich godzin pracy może zostać zoptymalizowanych przez wpływ dużych modeli językowych AI (Large Language Models), takie jak GPT-4.

Spojrzenie w przyszłość na dalszy dynamiczny rozwój AI, kwestie regulacyjne oraz zastosowania biznesowe

Nadchodzące lata będą czasem intensywnych inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję, LLM i modele podstawowe AI. Zarówno sama technologia, jak i związane z nią kwestie regulacyjne i zastosowania biznesowe będą ulegać dynamicznej ewolucji.

Aspekty technologiczne

Wraz z rozwojem technologii oraz wzrostem mocy obliczeniowej AI każdy obszar z nią związany (aplikacje, personalizacja, modele podstawowe, dane, infrastruktura) będzie ewoluować. Istotne jest, aby przy wdrażaniu rozwiązań energochłonnej technologii generatywnej AI brać pod uwagę takie wskaźniki, jak generowane koszty i emisje dwutlenku węgla.

Ryzyka i otoczenie regulacyjne

ChatGPT rodzi ważne pytania związane z odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tempo rozwoju technologii oraz liczba wdrożeń wymagają od firm zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ryzyk prawnego, etycznego oraz reputacyjnego. Organizacje będą musiały przygotować się na pytania z zakresu: własności intelektualnej, prywatności i bezpieczeństwa danych, dyskryminacji, odpowiedzialności za produkt, wiarygodności oraz tożsamości przedsiębiorstwa.

Wdrożenia biznesowe

Aby budować wartość w oparciu o sztuczną inteligencję, firmy muszą zmodyfikować sposób pracy. Liderzy już dziś muszą wprowadzać zmiany poprzez reorganizację działań oraz reskilling pracowników. Jeśli w drodze do przyszłości opartej na współpracy człowieka z maszyną realizowane działania ulegną automatyzacji lub zostaną wsparte technologią AI, każda rola w przedsiębiorstwie może zostać zredefiniowana.
 

63%

modele LLM będą miały wpływ na każdą rolę w organizacji; wpłyną od 9% do 63% czasu pracy w ciągu dnia.

Jak wykorzystać znaczący postęp AI?

W celu zwiększania wydajności i budowania przewagi konkurencyjnej firmy będą miały do dyspozycji tysiące rozwiązań na bazie generatywnej sztucznej inteligencji i modeli podstawowych. Jednak, aby budować wartość biznesową w oparciu o technologię AI, przedsiębiorstwa muszą najpierw zmienić sposób pracy. Już dziś liderzy muszą promować zmiany, modyfikując działania, redefiniując zadania oraz organizując reskilling pracowników.

Aby zacząć, należy rozważyć następujące kwestie:

Rozpocznij od nastawienia na rozwój

Eksperymentując z technologią AI, organizacje muszą działać dwutorowo. Z jednej strony korzystać z możliwości oferowanych przez gotowe modele i aplikacje, które pozwalają na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji, z drugiej - skupić się na redefinicji prowadzonego biznesu w oparciu o personalizowane modele AI oraz własne dane. Nastawienie na rozwój pozwoli firmom na efektywne, uzasadnione biznesowo wdrożenie technologii AI.

Zastosuj podejście "People-first"

Skup się w jednakowym stopniu na ludziach i na technologii. Zwiększaj inwestycje w talenty, aby móc jednocześnie rozwijać technologię AI oraz efektywnie ją wykorzystywać. Wzmacniaj kompetencje techniczne swojej organizacji, w zakresie m.in. inżynierii AI oraz architektury korporacyjnej. Organizuj szkolenia dla zespołów, aby wszyscy pracownicy mogli uczestniczyć w procesach wspieranych technologią AI.

Przygotuj dane

Aby rozwijać podstawowe modele AI, niezbędna jest ogromna ilość wyselekcjonowanych danych, dlatego dane to kwestia priorytetowa dla każdej organizacji. Niezbędne jest strategiczne i zorganizowane podejście do danych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania, zabezpieczenia oraz wykorzystywania. Zapewnij swojej organizacji nowoczesną platformę danych w chmurze wyposażoną w odpowiednie narzędzia do przetwarzania danych.

Inwestuj w zrównoważoną technologię

Przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji oraz podstawowych modeli AI należy wziąć pod uwagę odpowiednie wytyczne dotyczące infrastruktury i architektury IT, modelu operacyjnego oraz sposobu zarządzania tak, aby móc monitorować koszty i korzystać z energii w sposób zrównoważony.

Napędzaj rozwój ekosystemu innowacji

Pozyskaj zasoby i ekspertyzę niezbędne do tworzenia i skalowania rozwiązań na bazie AI. Wykorzystaj sprawdzone praktyki branżowe oraz wsparcie partnerów ekosystemowych - liderów technologicznych, start-upów, profesjonalnych firm usługowych, a także instytucji naukowych.

Promuj odpowiedzialne AI

Zanim zaczniesz skalować rozwiązania na bazie generatywnej sztucznej inteligencji, zweryfikuj, czy polityka odpowiedzialnego AI w Twojej firmie jest wystarczająco skuteczna, uwzględnia narzędzia do oceny ryzyka oraz promuje zasady odpowiedzialnego wykorzystania technologii AI.
 

62%

Zadania językowe stanowią 51% całkowitego czasu pracy zespołów.

42%

firm planuje duże inwestycje w ChatGPT w 2023 roku.
 

Nadchodzi era AI

Takie momenty nie zdarzają się często. Jesteśmy na początku niezwykle ekscytującej ery, która zmieni diametralnie sposób, w jaki firmy pozyskują informacje, tworzą treści, odpowiadają na potrzeby klientów i prowadzą działalność.

Włączenie generatywnych modeli sztucznej inteligencji oraz podstawowych modeli AI w firmowe ekosystemy IT pozwoli na optymalizację działań, zwiększenie ludzkich możliwości oraz uruchomienie nowych ścieżek rozwoju, prowadzących do radykalnej metamorfozy biznesu.

Ale dla pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji niezbędna będzie zmiana sposobu pracy oraz wsparcie zespołów w procesie adaptacji do zmian napędzanych przez nowe technologie.

Firmy muszą inwestować zarówno w rozwój działalności operacyjnej i szkolenie pracowników, jak i w technologię.

Nadszedł czas, aby firmy wykorzystały przełomowe postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji do przesuwania granic wydajności, a także redefinicji swojej działalności i sektora, w którym funkcjonują.

Podnoszenie współczynnika technologii (TQ)

Współczynnik technologii (Technology Quotient) pozwala ocenić naszą umiejętność przystosowania do postępu technologicznego oraz wprowadzania i przyswajania odpowiednich zmian. Aby efektywnie wprowadzać zmiany, wszyscy pracownicy - od kadry kierowniczej po pracowników pierwszej linii - muszą być nastawieni na podnoszenie współczynnika TQ.

Accenture nieustannie inwestuje w szkolenia pracowników tak, aby każdy członek zespołu posiadał indywidualną ocenę TQ. Dzięki serii szkoleń Accenture Technology Quotient wszyscy pracownicy w prosty i skuteczny sposób mogą pozyskać wiedzę o nowych technologiach, ich wykorzystaniu oraz znaczeniu w ekosystemie IT.

AUTORZY

Paul Daugherty

Group Chief Executive – Technology & Chief Technology Officer

Bhaskar Ghosh

Chief Strategy Officer

Karthik Narain

Group Chief Executive – Technology

Lan Guan

Chief AI Officer

Jim Wilson

Global Managing Director – Thought Leadership & Technology Research