O ACCENTURE

Jak współpracujemy z naszymi klientami

Odpowiadamy na wzrost oczekiwań klientów. Stawiamy na sztuczną inteligencję zmieniającą rynki. Budujemy samo optymalizujące się systemy.

Era post-cyfrowa rozwija się dynamicznie, a potrzeby organizacji w obszarze błyskawicznej transformacji biznesowej są większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Pomagamy klientom na każdym etapie ich drogi ku zmianom - w każdej branży na całym świecie - nawiązując z nimi partnerską współpracę ukierunkowaną na tworzenie trwałej wartości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

New Applied Now

Dzięki New Applied Now możemy sięgać po nowe możliwości i błyskawicznie je wdrażać w celu uzyskania wymiernych rezultatów tu i teraz, w każdej branży, w każdym kraju, każdego dnia. Zobacz więcej.

Zobacz transkrypcję

Nasze przekonania


Stawianie ludzi na pierwszym miejscu dzięki koncepcji obywatelstwa korporacyjnego

Łączymy ludzką pomysłowość z inteligentną technologią, by dostarczać korzyści społeczeństwu i budować odpowiedzialny biznes.


Równość wspomaga innowacje

Budujemy otwarte na innych i zróżnicowane środowisko pracownicze.


Ograniczanie wpływu na środowisko

Naszym celem jest przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i zmniejszenie skutków zmian klimatycznych.


Wdrażanie innowacji i wpływ na globalny rozwój

Accenture Development Partnership oferuje najlepsze rozwiązania Accenture zorientowane na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.


IWD 2019 | Równość

Równość wg naszych liderów.

Inclusion starts with “I”

Poznaj znaczenie włączającego środowiska pracy.

Podnoszenie standardu życia w Japonii

Analityka w opiece zdrowotnej pomaga w ratowaniu życia.

Nasz sposób działania

Nagrody i wyróżnienia

Każdego roku Accenture otrzymuje wyróżnienia na całym świecie nie tylko za doskonałe wyniki biznesowe, ale także za działania na polu budowania włączającego i zróżnicowanego środowiska pracy.

NR 34 NA LIŚCIE

Najbardziej podziwianych firm na świecie wg Fortune

Przez 18 lat pod rząd

nr 1 wg

Refinitiv (wcześniej Thomson Reuters) Diversity & Inclusion Index

Nr 1 przez dwa kolejne lata, na liście przez cztery kolejne lata

nr 1 na liście

20 Międzynarodowych Firm Zarządzanych w Najbardziej zrównoważony sposób wg Barron

Lista inauguracyjna

ZOBACZ WIĘCEJ

Etyka i ład korporacyjny

Uczciwość osobista i przestrzeganie obowiązujących przepisów mają zasadnicze znaczenie dla naszej działalności jako globalnego kolektywu. Poprzez nasze słowa i czyny budujemy zaufanie i wspieramy etyczną kulturę, w której każdy może się rozwijać.

Od zawsze przywiązujemy dużą wagę do ładu korporacyjnego i z dużym zaangażowaniem realizujemy politykę i praktyki w tym zakresie z korzyścią dla naszej firmy i jej udziałowców.

POZNAJ NASZ ZARZĄD

Nasze kluczowe wartości

Nasze wartości kształtują kulturę naszej organizacji i określają charakter naszej firmy. Podstawowe wartości znajdują wyraz w sposobie postępowania poszczególnych osób. Stanowią one fundament naszego działania i podejmowania decyzji.

Tworzenie wartości dla klientów

Pomagamy klientom stać się doskonale funkcjonującymi organizacjami i budujemy długotrwałe relacje poprzez szybkie reagowanie na ich potrzeby, oferowanie istotnych rozwiązań oraz nieustanne dostarczanie wartości.

Jedna globalna sieć

Wykorzystanie potencjału globalnych wniosków, relacji i współpracy oraz nauki, by dostarczać wyjątkowe usługi klientom w każdym miejscu, gdzie prowadzą działalność biznesową.

Szacunek względem każdej osoby

Docenianie różnorodności i wyjątkowego wkładu jednostki, promowanie środowiska opartego na zaufaniu, otwartego i inkluzywnego oraz traktowanie każdej osoby w sposób, który odzwierciedla wartości Accenture.

Najlepsi z najlepszych

Przyciąganie, rozwijanie i zatrzymywanie najlepszych talentów w naszej firmie, stawianie wyzwań naszym pracownikom, wykazywanie postawy "can-do" oraz wspieranie środowiska promującego współpracę i wzajemne wsparcie.

Integralność

Przestrzeganie zasad etycznych, bycie uczciwym i budzenie zaufania poprzez jasne formułowanie komunikatów, dopasowywanie naszych zachowań do naszych słów i branie odpowiedzialności za nasze działania.

W służbie światu

Wypełnianie naszego obowiązku budowania lepszej, silniejszej i trwalszej firmy dla przyszłych pokoleń, ochrona marki Accenture, wypełnianie zobowiązań wobec interesariuszy, działanie z mentalnością właściciela, rozwój naszych pracowników oraz pomoc w podnoszeniu standardów życia lokalnych społeczności i poprawianiu stanu środowiska na całym świecie.

ZOBACZ WIĘCEJ

O tym się mówi

Odkryj, co piszą o naszych pracownikach, usługach i innowacjach w każdej branży, w każdym kraju, każdego dnia.


Dołącz do nas

Kariera w Accenture pozwala Ci wykorzystywać najnowsze innowacje w erze cyfrowej. Współpracuj z największymi talentami, by na nowo obmyślać i kształtować przyszłość.

zobacz wolne stanowiska pracy
CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym newsletterem. Bądź na bieżąco z naszym newsletterem.
New Applied Now