Skip to main content Skip to footer

Przegląd

Przez ostatnie lata technologia zmieniła nasze podejście do samej pracy oraz czasu i miejsca jej wykonywania. Zmiana ta nabrała tempa jednak dopiero w 2020 r., zmuszając pracodawców do ponownego przemyślenia ich relacji z pracownikami i on boardingu zatrudnianych osób. Wkraczamy w erę prototypowania tego, jak mogłaby wyglądać przyszłość pracy, a w takich obszarach jak kultura organizacyjna firmy i wspieranie talentów pojawia się przestrzeń na innowacje.

W grudniu 2020 r. miliony pracowników biurowych pracuje w domach, co w praktyce oznacza, że mieszkają w biurze.

Obecna sytuacja

Dla znacznej części pracowników praca w domu jest równoznaczna z mieszkaniem w biurze. Ma to ogromny wpływ na relację między pracodawcą a pracownikiem. Wcześniej mogliśmy na przykład założyć, że nasi pracodawcy pokryją koszty wielu sprzętów potrzebnych nam do pracy, takich jak biurko, krzesło, komputer i dostęp do Internetu. Teraz w epoce pracy zdalnej wielu z nas pokrywa te koszty samodzielnie. Podczas gdy pracownicy nadal otrzymują wynagrodzenie, wartość dodatkowa, jaką jest fizyczna obecność w miejscu pracy – kapitał społeczny, transfer wiedzy, umiejętności miękkie i praktyczne doświadczenie – zanikła.

Usługi, które ułatwiają zdalną współpracę, w przewidywalny sposób odnotowały gwałtowny wzrost użytkowników. Idea pracy w biurze nie została jeszcze kompletnie porzucona, ale różne organizacje rozważają teraz inne opcje. Możemy z pewnością założyć, że przyszłość nie będzie wyglądać jednakowo dla wszystkich – w rzeczywistości możliwe jest, że doświadczenia pracowników będą wyglądać inaczej w każdej organizacji. W jednym z globalnych badań trzy czwarte pracowników stwierdziło, że chce, aby połączenie pracy w biurze i zdalnej stało się normą, a podział na pół jest postrzegany jako idealna równowaga.

Co dalej?

Zmiana dotyczy nie tylko pracowników biurowych, chodzi o wszystkie prace, które można wykonywać zdalnie. Należy także pamiętać, że pracownicy biurowi zmuszeni do pracy z domu mają wpływ na wiele innych osób, które świadczą im usługi.

Pracodawcy mają możliwość wprowadzania innowacji w czterech głównych obszarach:

Technologia: Wiele organizacji, które miały sceptyczne podejście do transformacji cyfrowej, zostało zmuszonych do jej zaakceptowania. Wkrótce sprzęt i oprogramowanie, które zrewolucjonizują pracę – od pracy w domu po współpracę w zespole – będą prawdopodobnie powszechne. Firmy, które zainwestują w nie wcześniej, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną.

Kultura: Pracodawcy będą potrzebowali zmiany podejścia do kultury korporacyjnej dostosowanego do zespołów wirtualnych. Jednak firmy powinny zdawać sobie sprawę z tego, że wiele zmiennych, które się na nią składają, nie może być przez nie kontrolowanych, a doraźna komunikacja pomiędzy współpracownikami jest cenna w dobie izolacji.

Talent: Istnieją możliwości wprowadzania innowacji na płaszczyźnie doceniania i nagradzania utalentowanych pracowników. Konieczne będzie na przykład dokonanie ponownej oceny widełek płac uzależnionych od lokalizacji, ponieważ w przypadku pracy zdalnej pracodawcy mają możliwość poszukiwania kandydatów na znacznie większym obszarze. Wsparcie w zakresie pracy z domu dołączy do wachlarza benefitów oferowanym pracownikom, z pakietami obejmującymi wszystko; począwszy od domowego łącza szerokopasmowego i mebli biurowych, po opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi. Jest to rozwiązanie działające w obie strony: jeśli wykwalifikowani kandydaci mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zyskują szersze możliwości poszukiwań.

Kontrola: Zapewnienie, że pracownicy zdalni wykonują przydzielone im zadania, staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców, co z kolei rodzi szereg pytań dotyczących kontroli. Na przykład wdrożenie skutecznych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa dla pracowników zdalnych będzie miało zasadnicze znaczenie, a jednocześnie zwróci uwagę na kwestie dotyczące prywatności. Sprzedaż oprogramowania do monitorowania pracowników zdalnych rośnie dynamicznie, ale jakim kosztem dla relacji pracodawca–pracownik?

Idea pracy w biurze nie została jeszcze kompletnie porzucona, ale różne organizacje starają się obecnie wypracować nowe modele korzystania z przestrzeni biurowej.

Mark Curtis

Head of Innovation and Thought Leadership – Accenture Song


Martha Cotton

Global Co-Lead – Fjord, Part of Accenture Interactive

Sugestie Fjord

Pomyśl

Weź pod uwagę etykę pracy zdalnej. Kiedy badasz zmieniający się krajobraz tego, gdzie i jak Twoi pracownicy angażują się w firmę, centralnym elementem Twojego myślenia musi być zasada wzajemności. Przyjmij do wiadomości, że dom każdego pracownika jest nadal jego osobistą przestrzenią i że prywatność i wolność są ważne.

Powiedz

Określ, które elementy sposobu myślenia o pracy w domu chcesz, aby pracownicy przynieśli spowrotem do biura, np. ubiór, elastyczność dnia pracy lub mierzenie wydajności, a nie czasu spędzonego przy biurku. I odwrotnie: co jest normalne w pracy i powinno być również obecne w domu?

Zrób

Zaprojektuj rozwiązanie oparte na technologii pod kątem elastycznej pracy.

Zobacz to, co najważniejsze

Przeczytasz w 30 minut

Pełna wersja raportu (angielski)

Przeczytasz w 20 minut

Executive Summary (polski)

Przeczytasz w 5 minut

Infografika (angielski)

SlideShare (angielski)

Przeczytasz w 5 minut

Powiązane obszary

Interactive

Wspieramy rozwój klientów, tworząc znaczące doświadczenia łączące cele i innowację.
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem
Obserwuj nas: