RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

  • Raport przedstawia trendy i potencjał dotyczący wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce i na świecie.
  • Przyjrzeliśmy się warunkom implementacji chmury na świecie oraz zaprezentowaliśmy szanse jakie otwiera ta transformacja przed branżą w Polsce.
  • Raport zawiera rekomendacje dotyczące strategii, modelu operacyjnego, kompetencji i implementacji związane z wykorzystaniem chmury w sektorze.
  • Publikacja powstała na podstawie badania przeprowadzonego w ramach współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń wśród ponad 20 zakładów ubezpieczeniowych.


Rewolucja technologiczna jest faktem. Zarówno gospodarka, jak i przedsiębiorstwa mierzą się jednocześnie z niespotykanymi dotąd wyzwaniami, a największym z nich jest naturalnie pandemia COVID-19. W obliczu transformacji cyfrowej chmura obliczeniowa odgrywa dziś kluczową rolę. Korzyści płynące z jej wykorzystania są wielowymiarowe. Pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim na wzrost biznesu i wprowadzanie innowacji.

Pandemia COVID-19 wystawiła sektor ubezpieczeniowy, tak samo jak całą gospodarkę, na wielką próbę. Z drugiej strony stała się impulsem do bardziej dynamicznych zmian. Zmniejszający się przypis składki, niskie stopy procentowe oraz długotrwałe ograniczenia w kontaktach społecznych znacznie ograniczyły sprzedaż ubezpieczeń oraz likwidację szkód tradycyjnymi kanałami. Sektor musi mierzyć się również z coraz większą konkurencją ze strony startupów, branży insurtech oraz globalnych gigantów, którzy stale poszerzają swoją ofertę. W tym kontekście cyfryzacja procesów biznesowych nabiera szczególnego znaczenia. Cieszyć może fakt, że branża ubezpieczeniowa zaczęła postrzegać chmurę obliczeniową jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak wciąż ten temat po stronie zakładów ubezpieczeń budzi wiele obaw. Związane są one m.in. z wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwem danych czy też koniecznością posiadania nowoczesnej architektury.

Celem tego raportu jest rozwianie tych wątpliwości. Jako eksperci w dziedzinie chmury obliczeniowej zaprezentujemy obecne nasycenie rynku tym rozwiązaniem oraz obszary, w których jej wykorzystanie generuje ubezpieczycielom największe korzyści. Podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem, porównując światowe trendy z wynikami badań przeprowadzonych wraz z PIU w Polsce, a także opiszemy najlepsze praktyki oraz przedstawimy konkretne case studies.

Polska pod względem chmury obliczeniowej staje się szczególnie ważnym i rozwojowym rynkiem, o czym świadczą inwestycje w centra danych największych dostawców usług chmurowych na świecie. Ważne zmiany zachodzą na polu regulacyjnym, czego przykładem są zalecenia UKNF ze stycznia 2020 r. i wypracowany przez sektor bankowy standard wykorzystania chmury obliczeniowej, który stanowił drogowskaz w procesie jej bezpiecznej adopcji. Teraz nadszedł czas na branżę ubezpieczeniową. Liczymy, że wypracowanie dla niej podobnego standardu, dzięki współpracy wewnątrzsektorowej, rozwieje wątpliwości i wraz z niniejszym raportem przyczyni się do zwiększenia odsetka firm, które osiągną korzyści w wyniku adopcji chmury obliczeniowej. A jak wynika z ostatnich badań – firmy uzyskują 2 do 3 razy większe wzrosty w zakresie przychodów i wyceny firmy, kiedy inwestują strategicznie w chmurę obliczeniową.

Chmura Obliczeniowa. W sektorze uberzpieczeniowym na świecie i w polsce.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Accenture oraz Polską Izbę Ubezpieczeń pokazują, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze chmury w zakładach ubezpieczeń w Polsce.

Połowa ankietowanych firm nie opracowała jeszcze strategii przejścia do chmury, chociaż deklaruje jednocześnie, że jest to planowane w ciągu roku. Jednak 20 proc. badanych w ogóle nie ma tego w planach, a jedynie 30 proc. jest obecnie na etapie wdrażania strategii. Ci, którzy deklarują realizację strategii, skupiają się jednak na korzystaniu z usług wyłącznie jednego dostawcy. Tylko jedna firma realizuje podejście multicloud. Znamienny jest również fakt, że tam, gdzie faktycznie realizowane są strategie chmurowe, procesy są jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie. Połowa badanych wskazała, że jest w trakcie migracji pojedynczych workloadów, aplikacji oraz danych do chmury. Spośród badanych tylko jeden zakład ubezpieczeń jest już w dalszych fazach migracji i rozwoju rozwiązań chmurowych w swojej organizacji. Pocieszający może być natomiast fakt, że 80 proc. badanych firm deklaruje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy w zakładzie ubezpieczeniowym podjęte zostały próbne działania mające na celu wdrożenia (w trybie pilotażowym) aplikacji w chmurze.

Zachowawcze podejście do chmury widać też na przykładzie planowanych działań w tym obszarze. Zdecydowana większość badanych zakładów (90%) deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przenieść do chmury publicznej jedynie 0-20% danych i workloadów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chmury prywatnej, gdzie 70 proc. ankietowanych wskazuje na chęć przeniesienia minimalnej ilości danych. Jak natomiast pokazuje badanie PIU i Accenture, o ile jednak praktyka kuleje, o tyle już z teorią nie jest najgorzej.

90% respondentów zauważa, że wdrażając chmurę lub przenosząc część aplikacji do chmury, może znacznie usprawnić oraz poprawić efektywność biznesu. Co drugi badany wśród korzyści wymienia również zwiększenie sprzedaży poprzez cyfryzację, a także lepsze wykorzystanie danych. Mniejsze znaczenie dla ankietowanych mają natomiast kwestie kosztowe. Jedynie 40% badanych wskazało na potencjalne oszczędności jako korzyści płynące z chmury. Najmniejszą wartość zakłady widzą w polepszaniu poziomu usług IT.

Skoro było pytanie o korzyści, to PIU i Accenture nie mogły nie zapytać o kwestie związane z barierami i wyzwaniami przy wdrażaniu chmury. Te wiążą się przede wszystkim z regulacjami. Wskazało na to aż 80 proc. badanych. Według ubezpieczycieli działających w Polsce migracja wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą na dostosowanie się do stawianych wymagań (np. w zakresie kompetencji pracowników z obszaru bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, posiadanie planu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej czy też monitorowanie środowiska przetwarzania informacji w usługach chmurowych oraz dokumentowanie podejmowanych działań).

Nastawienie do chmury też jednak się zmienia. Wpływ na postrzeganie chmury ma głównie innowacyjność tych rozwiązań oraz skalowalność oferowanych usług. Czynniki te uzyskały po 28 proc. wskazań. Dużo rzadziej ankietowani wskazują problemy techniczne związane ze złożonością architektury oraz złożoność biznesową jako zagrożenie mogące stanowić barierę podczas wdrażania usług.

Chmury w branży ubezpieczeniowej nie da się analizować również z pominięciem tematu COVID- 19, a co się z tym wiąże, również pracy zdalnej lub hybrydowej. Widać to po preferencjach zakładów odnośnie do priorytetowych elementów, które mają zostać przeniesione do chmury. Większość badanych (60%) stwierdziła, że jednym z elementów, jakie przedsiębiorstwo planuje w pierwszej kolejności przenieść do chmury, są platformy typu Workplace wspierające pracę grupową i zdalną. Dzięki temu pracownicy będą mieli dostęp do danych i aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze, co może również wpłynąć na efektywność ich pracy.

Z badania PIU i Accenture wynika także, że w dotychczasowych doświadczeniach zakładów z chmurą najlepiej sprawdza się ona, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych innowacji biznesowych. Innowacje w chmurze odgrywają niebagatelną rolę i to właśnie z nimi branża wiąże duże nadzieje. Takie też są oczekiwania branży w stosunku do chmury, jeśli chodzi o doświadczenie klienta. Zdaniem co drugiego badanego, wśród obszarów związanych z doświadczeniem klienta, które powinno wesprzeć wdrożenie chmury, jest zapewnienie klientom innowacyjnych rozwiązań obsługowych (jak chatbot czy też samodzielna wycena szkody, które mogłyby znacznie wpłynąć na zadowolenie klienta). 40% respondentów uważa, że dzięki rozwiązaniom chmurowym klient może dostać możliwość uzyskania szybszej wyceny produktów, a także mieć dostęp do wygodnych i przede wszystkim cyfrowych narzędzi do samoobsługi, co ma szczególne znaczenie w kontekście powszechniejszego wykorzystania urządzeń mobilnych w życiu codziennym.

Chmura to jednak nie tylko patrzenie na klienta, ale też na organizację i jej pracowników, o czym również mówi ankieta PIU i Accenture. Zdecydowana większość badanych zakładów (70%) uważa, że także w tym obszarze chmura powinna wspierać pracę w trybie zdalnym/hybrydowym, co jest zrozumiałe w okresie pandemii. Najważniejszym celem chmury związanym z doświadczeniem pracownika jest usprawnienie współpracy zespołów. Odpowiedź tę wskazało 80 proc. ankietowanych.

Chmura jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów i daje nowe możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej ubezpieczycielom.

Rekomendacja dla firm

Na podstawie danych z przeprowadzonych badań i ankiet, aktualnych trendów w branży i własnych doświadczeń Accenture opracowało zestaw rekomendacji, które adresują potrzeby lokalnego rynku, wymagania oraz oczekiwania stawiane wobec zakładów ubezpieczeń przez użytkowników chmury obliczeniowej.

Do osiągnięcia pełnych korzyści z wdrożenia usług chmurowych nie wystarczy jedynie wiedza dotycząca technologii. Zmiana zachodzi w całej organizacji, która musi zaimplementować nowe sposoby pracy, zmienić model operacyjny oraz rozwijać nowe role i umiejętności, nie tylko w obszarze IT.

Koncentracja na wartości biznesowej

Opracowanie strategii przejścia do chmury wspartej business case’em oraz analizą TCO w celu zidentyfikowania możliwości wzrostu przychodów i efektywności kosztowej.

Ocena zgodności dla wymogów regulacyjnych

Dokonanie oceny stanu zgodności wprowadzanych rozwiązań chmurowych, najlepiej przy współpracy z dostawcami chmury, wykorzystując jednostki organizacji, np. compliance oraz dział bezpieczeństwa.

Wykorzystanie zbieranych danych oraz możliwości AI

Dzięki chmurze analiza danych, które są przechowywane w starszych aplikacjach i są nieefektywnie używane w rozwoju biznesu. Monetyzacja danych i świadczenie dodatkowych usług wykorzystujących AI.

Wybór odpowiednich partnerów

Wykorzystanie umiejętności i doświadczenia odpowiednich partnerów technologicznych, by zwiększyć możliwości transformacyjne organizacji i ograniczyć ryzyko podczas procesu włączania usług chmurowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Łukasz Marczyk

Managing Director – Insurance Practice Lead, Accenture Poland


Mariusz Kowalski

Principal Director – Intelligent Cloud & Infrastructure, Accenture Polska


Daniel Rudnicki

Senior Manager – Cloud Transformation & Architecture

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Exploring cloud readiness in insurance
Three ways COVID-19 is changing insurance

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem