Skip to main content Skip to footer
Powrót do strony głównej

CASE STUDY

MQDC – Przenosząc wellbeing do metaversum

Wirtualny wszechświat chce wpływać na świat rzeczywisty

5-MINUTE READ

Czas na zmianę

Nowa wizja metaversum

W przyszłości świat rzeczywisty i cyfrowy będą się przenikać, umożliwiając ludziom harmonijne życie i pracę w przestrzeni fizycznej i wirtualnej. W miarę rozwoju metaversum to, co kiedyś wydawało się science fiction, szybko staje się rzeczywistością. Firmy, które eksplorują dynamicznie ewoluujące możliwości tej technologii, czasem zadają sobie pytanie – czy mają one potencjał do napędzania pozytywnych zmian?

To pytanie leży u podstaw wizji MQDC, firmy deweloperskiej, która od dawna koncentruje się na innowacyjnych nieruchomościach mieszkaniowych i wielofunkcyjnych, uwzględniając w swojej działalności zasady zrównoważonego rozwoju, inteligentnego projektowania oraz zdrowego stylu życia. Zgodnie z hasłem „Dla wspólnego dobrego samopoczucia” – projekty MQDC aspirują, aby być czymś więcej niż mieszkaniem i stanowić impuls do zmiany stylu życia. Wykorzystując technologię Web3, MQDC pracuje obecnie nad rozszerzeniem swojej wizji na metaversum i zbliżeniem doświadczeń online i offline. Przenosząc nieruchomości za pomocą danych, technologii cyfrowych bliźniaków i innowacji internetu rzeczy (IoT) do wirtualnej rzeczywistości firma chce poprawić styl życia i rozwijać możliwości biznesowe użytkowników.

MQDC nie chce skupiać się wyłącznie na technologii, ale umieszczając ludzi na pierwszym miejscu, pracuje nad budową pierwszego „metta-verse”, tj. „pozytywnego metaversum" (w języku tajskim słowo „metta” oznacza hojność i życzliwość). Pierwsze doświadczenie, nad którym pracuje firma, to Idyllias – fikcyjna kraina zadowolenia i kreatywności, w której każde pozytywne działanie – duże lub małe, rzeczywiste lub wirtualne – będzie miało wpływ na dobre samopoczucie ludzi w świecie rzeczywistym.

Jednak z wielkimi pomysłami wiążą się również wielkie wyzwania. Aby marzenia o fantazyjnym świece Idyllias mogły się zrealizować, projekt wymagałby mocnego zakotwiczenia w rzeczywistości. Firma MQDC współpracowała już w przeszłości z Accenture. Obecnie rozwijające się metaversum miało umożliwić firmie zrealizowanie jej twórczych ambicji.

Kiedy technologia łączy się z ludzką kreatywnością

Urzeczywistnianie fantazji

W ramach projektu Idyllias MQDC chciała stworzyć doświadczenie, mające zarówno wpływ społeczny, jak również umożliwiające generowanie wyników biznesowych. Przy projekcie współpracowali naukowcy, badacze i twórcy z całego świata. Wsparcie Accenture obejmowało działania z zakresu zarządzania marką, rozwoju biznesu i marketingu cyfrowego, a także cyfrową analizę danych, pozwalającą na określenie modeli operacyjnych i finansowych, które najskuteczniej przyczynią się do rozwoju wizji kreatywnej. Analiza danych miała również na celu opracowanie strategii pozyskania docelowych użytkowników – twórców, artystów, entuzjastów przyrody, mówiąc ogólnie – miłośników życia.

Projekt Idyllias wraz z działaniami w przestrzeni metaversum miały stanowić samowystarczalny biznes – MDQC Metaverse. Kolejnym krokiem było stworzenie historii powstania Idyllias oraz zdefiniowanie wartości wpływających na jej krajobraz, architekturę, wybór materiałów brandingowych oraz usług technologicznych, ożywiających jej przestrzeń. W efekcie powstał szczegółowy plan obejmujący cały ekosystem, łącznie z infrastrukturą, systemem płatności, planami rozbudowy oraz projektami doświadczeń.

Plan zakładał także łączenie miejsc i przestrzeni w Idyllias z wydarzeniami i działaniami w prawdziwym życiu. Na przykład w The Forestias, osiedlu mieszkaniowym w Bangkoku, posiadającym odzwierciedlenie w Idyllias, mieszkańcy mogliby zdobywać punkty za działania na rzecz recyklingu lub członkostwo we wspólnocie. Dzięki zebranym punktom mogliby wspierać programy środowiskowe, takie jak ochrona koralowców i inicjatywy na rzecz zachowania dzikiej przyrody. Dzięki technologii cyfrowych bliźniaków osiedle The Forestias mogłoby stać się pierwszym projektem integrującym naturalne ekosystemy z innowacyjną technologią. Łącząc doświadczenia fizyczne i wirtualne na rzecz zrównoważonego rozwoju, projekt umożliwiałby inteligentne życie, łącznie z wykorzystaniem awatarów handlowych oraz grywalizacji.

Cenna różnica

Świat pozytywnych doświadczeń online i offline

Podczas eventu związanego z rozpoczęciem działalności MQDC Metaverse odbyła się prezentacja projektu Idyllias, oferująca pierwszy wgląd w środowisko „pozytywnego metaversum”, ukierunkowane na odczuwanie szczęścia, dobrego samopoczucia oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Projekt obejmuje również system nagród Driving Idyllias (znany również jako CERIS), zgodnie z którym uczestnicy nagradzani są za dobre uczynki, życzliwość i wartościowy wkład w kategoriach: Love-to-earn, Change-to-earn, Recycle-to-earn, Learn-to-earn oraz Support-to-earn. Laureaci mogą odbierać nagrody w metaversum lub wykorzystać je do wsparcia inicjatyw filantropijnych i środowiskowych w świecie rzeczywistym. Pozytywne działania w Idyllias będą mieć zatem pozytywny wpływ zarówno na metaversum, jak i na świat rzeczywisty.

Już teraz, oczekując na premierę Idyllias, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony internetowej, aby wziąć udział w „Ceremonii Aurascent”. Po udzieleniu odpowiedzi na serię pytań w celu określenia swojej aury mogą się stać oficjalnymi obywatelami Idyllias.

MQDC Metaverse dzięki solidnemu modelowi biznesowemu połączy doświadczenia świata fizycznego i cyfrowego. Kreatywny projekt Idyllias pozwoli na wykorzystanie technologii tak, aby wywierać pozytywny wpływ na użytkowników oraz na całe społeczeństwo.

Poznaj zespół

Husin Adam
Managing Director – Products
LinkedIn

Hubert De Nie
Senior Manager – Strategy & Consulting
LinkedIn

Rama C.N.
Managing Director – Metaverse Continuum Business Group
LinkedIn

Graham Williams
Senior Manager & Principal Consultant – Metaverse Continuum Business Group
LinkedIn

Fay Lee
Associate Manager & Experience Design – Accenture Song
LinkedIn

Chantel Jiang
Management Consultant
LinkedIn