RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

 • Raport przedstawia społeczny i ekonomiczny wpływ wdrożenia sieci 5G w Polsce.
 • Technologia 5G będzie platformą, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług i produktów.
 • Efekty gospodarcze wdrożenia w Polsce sieci 5G: wzrost PKB o 63,2 miliardy PLN i 70 tys. nowych miejsc pracy (do 2028 r.).
 • Raport został przygotowany na potrzeby Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przez Accenture.


Wszechobecność rozwiązań opartych o technologie we wszystkich sektorach gospodarki, jak również popularność smartfonów wśród konsumentów spowodowała, że sieć komórkowa stała się fundamentem nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa.

Rozwój kraju i postępująca transformacja cyfrowa są nierozerwalnie związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci internetowej. W momencie gdy większość ruchu w Internecie generowana jest przez urządzenia podłączone do sieci komórkowej, efektywność, dostępność oraz jakość mobilnych łączy internetowych stały się niezwykle istotnymi kwestiami dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli. Technologia mobilna piątej generacji, następca sieci 4G - LTE, wprowadza nowy standard sieci komórkowej, otwierając nowe możliwości dla jej wykorzystania.

Wdrożenie sieci 5G w Polsce jest nieuniknione, jednak cały czas trwają dyskusje i konsultacje dotyczące strategii wprowadzenia tej nowej technologii. Raport, przygotowany przez Accenture na potrzeby Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pokazuje społeczny i ekonomiczny wpływ wdrożenia sieci 5G w Polsce z perspektywy konsumentów, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

Korzyści i koszty zaniechania rozwoju sieci 5G

 • Do 2028 roku w wyniku wdrożenia polskie PKB zwiększy się o 63,2 miliardy PLN (1,2%), a zatrudnienie wzrośnie o 70 tys.
 • Sieć 5G umożliwi dalszy rozwój technologii takich jak autonomiczne samochody, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość czy szeroko rozumiane idee Przemysłu 4.0 i Inteligentnego Miasta.
 • Konsumenci otrzymają szybszy i bardziej niezawodny Internet mobilny, umożliwiający korzystanie z innowacji technologicznych opartych o nowy standard łączności bezprzewodowej.
 • Polskie społeczeństwo może wykorzystać szansę jaką daje sieć 5G, polegającą na skoku technologicznym, który pomoże uniknąć tzw. pułapki średniego rozwoju.
 • Wdrożenie technologii 5G w Polsce umożliwi automatyzację procesów związanych z pracą oraz przesunięcie kapitału ludzkiego z zawodów i czynności o niskiej wartości dodanej do branż o wysokiej wartości dodanej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności użytkowników jest wymieniane przez światowe organizacje oraz europejskie i polskie władze jako jeden z najważniejszych priorytetów w sferze regulacji nowych technologii cyfrowych.
 • Sieć 5G znajduje się w centrum uwagi organizacji zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym, gdyż oferowane przez nią funkcjonalności zwielokrotnią nie tylko możliwości nowych technologii, ale także zwiększą skalę takich zagrożeń jak ataki i włamania, mające na celu przejmowanie kontroli nad infrastrukturą krytyczną czy kradzież wrażliwych informacji.

Czynniki sukcesu przy wdrażaniu sieci 5G:

Udostępnianie częstotliwości

Wyzwaniem dla regulatorów telekomunikacji będzie zarządzanie częstotliwościami sieci 5G. Właściwe wdrożenie przyśpieszy pokrywanie zasięgiem sieci 5G kraju oraz zapewni dodatkowe wpływy do budżetu.

Dostosowanie legislacji

Właściwe regulacje prawne powinny stworzyć przyjazne warunki dla inwestujących w sieć 5G przedsiębiorstw przy utrzymaniu bezpieczeństwa konsumentów i zapewnieniu dostępu do niej wszystkim obywatelom.

Finansowanie inwestycji

Sieć 5G wiąże się z rozwojem fizycznej infrastruktury, której budowa będzie wymagać inwestycji. Wydatki będą ponosić: państwo, firmy prywatne lub oba podmioty, jako partnerstwa publiczno-prywatne.

Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem

Bezpieczeństwo sieci 5G, jako wspólnej infrastruktury i funkcji zarządczych, będzie kluczowe dla państw członkowskich UE, w tym dla ich bezpieczeństwa gospodarczego, a także stabilności globalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ
Sieć 5G nie jest po prostu szybszym łączem internetowym, ale technologią, dzięki której rozwiną się kolejne, przełomowe produkty i usługi

Metodologia badań:

Przyjęty model zawiera estymacje przeprowadzone w oparciu o dane z tzw. panelu Arellano–Bover, Blundell–Bond. Przedstawione tu wartości zawierają wskaźniki statystyczne z gospodarek 27 krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2028, przy czym dla lat 2019-2028 są to dane prognozowane.

Wykorzystane tu dane wejściowe dotyczące wskaźników gospodarczych zostały zebrane ze źródła Oxford Economics.

Są to następujące wskaźniki:

 • PKB: Produkt Krajowy Brutto w milionach dolarów USA, według cen z 2010 roku i kursu wymiany obowiązującego w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Handel: suma importu i eksportu w danym kraju w milionach dolarów USA, według cen z 2010 roku i kursu wymiany obowiązującego w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Konsumpcja publiczna: konsumpcja publiczna danym kraju w milionach dolarów USA, według cen.
 • z 2010 roku i kursu wymiany obowiązującego w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Inwestycje: całkowita wartość inwestycji w danym kraju w milionach dolarów USA, według cen z 2010 roku i kursu wymiany obowiązującego w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Zatrudnienie: łączne zatrudnienie w danym kraju, w tysiącach pracowników.

Dane obejmujące kwestie wykorzystania technologii bezprzewodowych zostały pozyskane ze źródeł GSMA. Są to następujące wskaźniki:

 • Liczba połączeń ogółem: podsumowanie połączeń dokonywanych w technologii 2G, 3G, 4G i 5G w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Połączenia „X” G: liczba połączeń dokonywanych w określonej technologii (2G, 3G, 4G lub 5G) w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Współczynnik połączeń „X” G: stosunek połączeń technologii „X” do połączeń ogółem.
 • Wzrost połączeń „X” G netto: przyrost połączeń netto (nowe połączenia pomniejszone o połączenia utracone) per technologia, w danym kraju, w ujęciu rocznym.
 • Całkowite przyrosty netto: podsumowanie przyrostu netto w danym kraju, w ujęciu rocznym, dla wszystkich technologii. Obliczone na podstawie danych GSMA.
 • Wskaźnik procentowy przyrostu netto: szacowany wskaźnik nowych połączeń. Obliczony jako całkowity przyrost netto podzielony przez sumę połączeń.

Tomasz Grabowski

Accenture Leadership


dr Aleksandra Suchorzewska

Technology Strategy Practice Lead


Piotr Gawlicki

Technology Strategy Senior Manager


Jakub Jagiełło

Technology Strategy Consultant

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

A strategy based on network DNA critical to 5G
Walking the 5G road

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem