RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

  • Raport przedstawia potrzeby klientów indywidualnych i firmowych oraz okoliczności, w jakich wymieniają walutę.
  • Sprawdziliśmy, co decyduje o wyborze sposobu wymiany i jaka jest otwartość na nowe rozwiązania technologiczne w poszczególnych segmentach klientów.
  • W raporcie zawarliśmy rekomendacje w obszarze strategii, marketingu i technologii dla podmiotów oferujących wymianę walutową.


Rynek wymiany walut w Polsce na przestrzeni lat przeszedł bardzo długą drogę. Dzisiaj jest to biznes, który rozwija się nie tylko pod względem wielkości, ale także i możliwości, jakie oferuje swoim klientom. Główną rolę odgrywają na nim kantory stacjonarne, kantory internetowe oraz banki, a obecnie rosnącą popularnością cieszą się również fintechy. Roczne obroty na rynku wynoszą niemal bilion złotych, a ich wartość stale rośnie.

W ostatnim czasie wiele podmiotów gospodarczych oraz konsumentów zmaga się z bezprecedensowymi skutkami wywołanymi przez pandemię COVID-19, których wpływ na gospodarkę oraz codziennie życie jest niemożliwy do przewidzenia w długim okresie. Globalna gospodarka może wyglądać zupełnie inaczej, kiedy wrócimy do „normalności”. Utrzymywanie dystansu społecznego i inne środki łagodzące pandemię prawdopodobnie zwiększą popyt na usługi cyfrowe. Przyśpieszona cyfryzacja nie ominie również rynku walutowego.

Accenture zbadało potrzeby i zwyczaje walutowe Polaków. W badaniu wzięło udział 1002 osoby o różnej charakterystyce, zwyczajach, poziomie wiedzy i upodobaniach. Profil klienta indywidualnego na rynku wymiany walut można określić za pomocą trzech czynników: potencjału biznesowego, zwyczajów płatniczych oraz zaawansowania cyfrowego. Przy użyciu tych kryteriów wyróżniają się cztery, podstawowe typy osób.

Pionierzy – liderzy innowacyjności
Pionierzy są osobami wykształconymi, które wyróżniają się wysokimi zarobkami. Szczególnie istotne są dla nich rozwiązania umożliwiające wymianę przez Internet lub w aplikacji mobilnej. Pionierzy są grupą, która posiada najwyższe wymagania wobec oferowanych im usług. Ich wysoki poziom świadomości produktowej powoduje, że bez trudu są w stanie ocenić funkcjonalność danej usługi na tle rynku.

Odkrywcy – skarbnica danych
Odkrywcy to osoby młode często podróżujące za granicę w celach zarobkowych lub biorące udział w programach wymiany studenckiej. Chętnie szukają alternatywnych i wygodniejszych form wymiany. Równie często co Pionierzy korzystają z nowoczesnych technologii. Wyróżniają się wysoką aktywnością w Internecie, co zdecydowanie ułatwia analizę ich nawyków i potrzeb walutowych.

Minimaliści – talia kart
Minimaliści to najliczniejsza grupa klientów rynku walutowego. Z wymiany walut korzystają sporadycznie, ale regularnie, zazwyczaj podczas wakacji. Ich zwyczaje płatnicze w kraju znacznie odbiegają od zagranicznych. W Polsce zdecydowaną większość transakcji Minimaliści realizują używając kart płatniczych. Natomiast podczas wyjazdów głównie korzystają z gotówki, pochodzącej z kantorów stacjonarnych. Minimaliści gotowi są korzystać z innych sposobów wymiany walut, ale ich wiedza na ten temat jest ograniczona.

Tradycjonaliści – przywiązani do gotówki
Tradycjonaliści to w głównej mierze osoby powyżej 45 roku życia, pochodzące z mniejszych miejscowości, o wykształceniu średnim lub zawodowym. Charakteryzuje ich silne przywiązanie do gotówki. Z wymianą walut mają do czynienia zazwyczaj podczas wyjazdu za granicę lub otrzymania pieniędzy z zagranicy. Najczęściej korzystają z kantorów stacjonarnych lub bezpośredniego przekazu pieniężnego.

Mimo postępu technologicznego i nowych możliwości, jakie pojawiły się na rynku wciąż bardzo popularną formą wymiany walut są kantory stacjonarne.

Segment MŚP

Ważną część rynku wymiany walut stanowią również małe i średnie przedsiębiorstwa. Z wymianą walut stykają się one przy okazji handlu zagranicznego, inwestycji zagranicznych czy też zakupu środków trwałych. W celu poznania ich nawyków Accenture przeprowadziło badanie wśród 500 małych i średnich podmiotów gospodarczych, które posiadają regularne potrzeby wymiany walut.

Badanie pokazało, że firmy w celach walutowych głównie korzystają z usług bankowych. Jednak młodsze przedsiębiorstwa znacznie częściej decydują się na wymianę walut w pozabankowych instytucjach. Zdecydowana większość firm wskazuje, że ważna jest dla nich możliwość dokonania transakcji w Internecie oraz w aplikacji moblinej. W opinii przedsiębiorców najważniejsze aspekty, które wymagają poprawy w bankach to wysokie koszty wymiany oraz szybkość z jaką wymienione środki docierają do ich kontrahentów.

Rekomendacje

1. Budowanie świadomości – skuteczny marketing

Znaczna część klientów nie ma pełnej wiedzy o dostępnych sposobach wymiany walut oraz o ich rzeczywistych kosztach. Zwiększenie tej świadomości przyniosłoby istotne korzyści obu stronom transakcji.

2. Wygoda, szybkość i transparentność

Wygoda, szybkość i cena to kluczowe czynniki decydujące o wymianie walut. Upowszechnienie „niezauważalnej", automatycznej i korzystnej cenowo wymiany dałoby trwałą przewagę konkurencyjną.

3. Personalizacja oferty

Oczekiwania i przyzwyczajenia klientów zmuszają do ciągłej innowacyjności. Dostawca usług wymiany walut powinien rozpoznawać te potrzeby i dostarczać spersonalizowane rozwiązania.

4. Ekosystem usług i partnerów

Klienci oczekują kompleksowego doświadczenia walutowego w różnorodnych sytuacjach. Może to zostać osiągnięte poprzez tworzenie ekosystemów i nawiązywanie partnerstwa z podmiotami spoza sektora finansowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

O badaniu:

  • Oszacowanie wartości obrotów na rynku wymiany walut zostało przygotowane w oparciu o historyczne dane o obrotach w kantorach stacjonarnych oraz w bankach (NBP), oszacowanie obrotów w kantorach internetowych (dane publikowane przez spółki) oraz informacje o działalności fintechów (m.in. dane publikowane przez spółki, informacje prasowe, badanie Accenture). Do przygotowania prognozy wykorzystano dane i prognozy makroekonomiczne oraz kursów walutowych udostępnione przez Oxford Economics.
  • Porównanie kosztów wymiany zostało opracowane na podstawie kursów kantorów stacjonarnych, banków oraz niebankowych platform wymiany walut w Polsce i zagranicą w grudniu 2019. Badanie nie uwzględnia dodatkowych kosztów wymiany (m.in. wykonanie przelewu, opłata za prowadzenie rachunku walutowego, opłata za kartę walutową/wielowalutową). Jako kwotę wymiany przyjęto 1000 euro. Ceny w kantorach stacjonarnych zostały obliczone na podstawie próby 241 kantorów mieszczących się w 62 miastach w Polsce. Wartości z tabeli kursów walut oszacowano na podstawie banków: mBank, ING, PKOBP, Santander, Millenium, BNP Paribas, Pekao SA. Bankowe kantory internetowe, których ceny zostały porównane: mBank, ING, PKOBP, Santander, Alior. Niebankowe kantory internetowe, które wzięto pod uwagę to: walutomat.pl, cinkciarz.pl, rKantor.pl, internetowykantor.pl.
  • Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Accenture na próbie 1002 Polaków posiadających potrzeby walutowe, w wieku 18+ metodą CAWI (wywiady internetowe) w listopadzie 2019 r. Badanie firm prowadzących działalność związaną z eksportem i importem usług lub towarów zostało przeprowadzone z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw oraz z osobami, które są w tych firmach odpowiedzialne za wymianę walutową. Realizacja wywiadów miała miejsce w styczniu 2020 r. Próba badawcza jest reprezentowana przez 270 małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 49 pracowników) oraz 260 średnich przedsiębiorstw (zatrudniających 50-250 pracowników).

O autorach

Karol Mazurek

Dyrektor Zarządzający, Accenture Polska​


Michał Bazarnik

Starszy Menadżer, lider praktyki Rynków Kapitałowych, Accenture Polska


Krystian Karwowski, CFA

Menadżer z praktyki Rynków Kapitałowych, Accenture Polska


Konrad Suchecki

Menadżer w Zespole Badań Rynkowych, Accenture Research


dr Dominika Bosek-Rak

Specjalista ds. analiz Rynku Bankowego, Accenture Research


​Wojciech Sobolewski, CFA

Konsultant z praktyki Rynków Kapitałowych, Accenture Polska

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym w Polsce
The (R)evolution of money II

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem