Skip to main content Skip to footer

Zarządzanie niepewnością: Co zrobić teraz, co później

W czasie gdy rządy decydują się na znaczące interwencje w odpowiedzi na koronawirusa, firmy szybko dostosowują się do zmieniających się potrzeb swoich pracowników, klientów i dostawców, jednocześnie radząc sobie z wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi.

Biorąc pod uwagę wpływ na każdą branżę, funkcję i położenie geograficzne, ilość potencjalnych zmian do przemyślenia może być przygniatająca. Jesteśmy tutaj aby pomóc.

Na tej stronie znajdziesz eksperckie perspektywy naszych liderów. Zapewnią Ci wgląd w konkretne działania, które Twoja organizacja może podjąć, aby przekształcić wyzwania w wartościową zmianę.

Wpływ na systemy

COVID-19 pobudza firmy do szybkiego działania na nowe sposoby, a odporność systemów jest testowana jak nigdy dotąd. Gdy firmy manewrują szeregiem nowych priorytetów i wyzwań systemowych – ryzykiem zachowania ciągłości działania, nagłymi zmianami wolumenu, podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym, produktywnością siły roboczej, zagrożeniem bezpieczeństwa – liderzy muszą działać szybko, aby zaradzić natychmiastowym problemom z odpornością systemów i położyć fundamenty pod przyszłość. Na przykład liderzy w branży chemicznej uznają odporność za kluczowy czynnik sukcesu.

Aby pomóc liderom biznesu w zarządzaniu wpływem koronawirusa zdefiniowaliśmy sześć elementów składowych odporności systemów, które umożliwią szybką i odpowiednią reakcję na krytyczne luki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ na doświadczenia

Globalna pandemia koronawirusa na zawsze zmieniła nasze doświadczenia ― jako klientów, pracowników, obywateli, ludzi ― w wyniku czego zmieniają się nasze postawy i zachowania. Gdy minie bezpośrednie zagrożenie wirusem, co zmieni się w naszym sposobie myślenia i zachowaniu? Jak wpłynie to na sposób, w jaki projektujemy, komunikujemy się, budujemy i uruchamiamy doświadczenia, których ludzie potrzebują i chcą?

Odpowiedzi na te pytania zostaną ujawnione w sposobie, w jaki ludzie i firmy reagują i znajdują innowacyjne sposoby, aby poradzić sobie w tych trudnych czasach. W przypadku dóbr konsumpcyjnych kryzys zasadniczo zmienia sposób, w jaki i co kupują konsumenci, i przyspiesza ogromne zmiany strukturalne w branży dóbr konsumpcyjnych.

Aby przyspieszyć reakcję na zmiany spowodowane przez koronawirusa, zidentyfikowaliśmy pięć głównych cech, których można oczekiwać od zachowań ludzi teraz i później. Każda z nich ma duże znaczenie dla wszystkich organizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ na operacje

Procesy biznesowe w większości branż są zakłócone z powodu ogromnej presji kryzysu pandemicznego. W przypadku wielu międzynarodowych firm złożone usługi o kluczowym znaczeniu dla biznesu, które są obsługiwane globalnie, muszą zostać ponownie ocenione i zrestrukturyzowane. Organizacje muszą szybko reagować, aby zachować ciągłość i ograniczyć ryzyko zwizane z operacjami, aby obsługiwać swoją działalność teraz i w przyszłości.

Przyjęcie modelu rozproszonych usług globalnych może pomóc dużym organizacjom z różnych branż – od surowców naturalnych to komunikację i media—w rozproszeniu ryzyka. Ponadto, automatyzacja rutynowych zadań za pomocą modeli człowiek + maszyna, w których każdy jest pracownikiem wiedzy, może również pomóc w obsłudze ich działalności już teraz i umożliwić im rozwój po COVID-19.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, organizacje muszą skoncentrować się na tych obszarach, które mogą prosperować w świecie po koronawirusie. Znaleźliśmy pięć sposobów, aby pomóc organizacjom wdrożyć inteligentne i odporne operacje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Możliwe jest nie tylko zabezpieczenie i przekształcenie kluczowych funkcji, ale także ustanowienie spójnego zestawu wiodących praktyk, które można skalować we wszystkich rozproszonych lokalizacjach - zarówno teraz, jak i w miarę rozwoju kryzysu.

Wpływ na sprzedaż

Podczas gdy organizacje B2C i B2B starają się sprostać natychmiastowym i nagłym potrzebom, pandemia koronawirusa uruchomiła nową falę innowacji sprzedażowych. Tworzą się nowe zachowania zakupowe, które prawdopodobnie pozostaną po minięciu kryzysu – to stwarza możliwości. Ci, którzy postrzegali e-sprzedaż jako drugi kanał, muszą teraz zmienić priorytety swojej działalności, koncentrując się na handlu w sieci. Na przykład sprzedawcy detaliczni starają się zapewnić konsumentom „bezdotykową” dostawę i usługi odbioru towarów.

Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspiesza globalne obroty e-handlu. Liderzy mogą oceniać szanse, odpowiadając na trzy kluczowe pytania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ na klientów

Epidemia koronawirusa wymaga, aby firmy działały z niespotykaną dotąd prędkością, co oznacza ponowną ocenę, w jaki sposób wykorzystuje się centra kontaktowe, w jaki sposób pracownicy zapewniają odpowiednie doświadczenia klientów, gdzie pracują oraz w jaki sposób można wykorzystać kanały cyfrowe do wspierania kontaktu.

W tym czasie liderzy, którzy mogą przejść na nowe sposoby pracy, pomagają zmniejszyć potencjalną utratę dochodów, budują nowy poziom zaufania ze swoimi pracownikami i pozycjonują firmy pod kątem ponownego wzrostu po ustąpieniu pandemii. Na przykład w bankowości, gdy ograniczenia związane z dystansem społecznym popchają klientów do cyfrowych kanałów obsługi, zwiększa się zapotrzebowanie na połączony, elastyczny zespół.

W czasach kryzysu centra kontaktowe mają kluczowe znaczenie. Zalecamy, aby ich dyrektorzy skoncentrowali się na trzech krytycznych obszarach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obraz przedstawia sposoby usprawnienia pracy z klientami

Wpływ na łańcuch dostaw

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej łańcuch dostaw ma kluczowe znaczenie. Firmy muszą dostarczać towary i usługi szybko, bezpiecznie i pewnie – szczególnie osobom zagrożonym infekcją lub pracującym na pierwszej linii, jak również firmom zajmującym się biotechnologią, opracowującym testy i metody leczenia COVID-19. Spełniając ten niespotykany popyt, firmy mają obowiązek chronić zdrowie i dobrostan swoich pracowników, pracowników łańcucha dostaw i szerszych społeczności, w których działają, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego przepływu produktów i materiałów.

Firmy muszą opracować szybką reakcję, aby zaradzić obecnym zakłóceniom i wzmocnić operacje w ramach przygotowań na przyszłe zakłócenia łańcucha. Szybka reakcja wykorzystuje technologię cyfrową i analityczną do zrozumienia złożoności łańcucha dostaw, określenia sposobów zarządzania zakłóceniami i szybkiego opracowania taktycznego planu dostarczania towarów i usług w ramach COVID-19.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ na przywództwo

Największy, natychmiastowy wpływ epidemii koronawirusa dotyczy ludzi. Organizacje koncentrują się na dbaniu o pracowników, jednocześnie szybko zarządzając przejściem na nowe wzorce pracy.

W tym krytycznym momencie liderzy muszą przejść przez zmiany tak aby zdobyć i utrzymać zaufanie swoich ludzi. To zaufanie zależy od liderów wykazujących troskę o jednostki, a także szersze grupy pracowników i społeczność. Oznacza to podzielenie się jasnym planem i przejrzyste pokazanie, w jaki sposób podejmowane są decyzje. To wymaga zespołów przywódczych, które potrafią proaktywnie działać zamiast reagować, przewidując zmieniające się potrzeby swoich ludzi. Jest to szczególnie ważne w organizacjach użyteczności publicznej, gdzie przywództwo musi uspokoić zarówno rynki, jak i obywateli, firmy, pracowników rządowych i interesariuszy społecznych.

Wszyscy najważniejsi dyrektorzy muszą aktywnie odgrywać swoje role. Sugerujemy 10 natychmiastowych kroków, które mogą podjąć, aby wzmocnic psychiczną odporność pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obraz przedstawie różne poziomy potrzeb pracowników w sytuacji epidemii

Wpływ na miejsce pracy

Kluczowym początkowym skutkiem COVID-19 była potrzeba natychmiastowego przejścia na pracę zdalną, a także przygotowanie się do większej ilości zwolnień chorobowych. Te zmieniające się wyzwania można rozwiązać, tworząc Elastic Digital Workplace. Wdrożenia będą się różnić dla każdej organizacji, ale powinny opierać się na następujących podstawach: ochronie i wzmocnieniu pozycji pracowników, obsłudze klienta, zapewnieniu podstawowych potrzeb oraz ciągłości działania. Na przykład, obecnie bardzo ważna jest możliwość komunikacji i wizyt w wirtualnej opiece zdrowotnej.

Chociaż COVID-19 jest katalizatorem natychmiastowego wdrożenia Elastic Digital Workplace, spodziewamy się, że kryzys zasadniczo zmieni sposób, w jaki działamy i angażujemy się. Liderzy powinni opracować kompleksowy plan wdrożenia Elastic Digital Workplace,, koncentrując się na 6 kluczowych wymiarach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ koronawirusa na konkretne branże

Sprawdź nasz COVID-19 Industry hub aby poznać rady liderów dotyczące poszczególnych branż.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aby dowiedzieć się więcej

Accenture będzie na bieżąco aktualizować te strony, ponieważ szybko zmieniająca się sytuacja stwarza nowe wyzwania dla biznesu i organizacji. Jeśli chcesz porozmawiać z naszymi ekspertami, skontaktuj się z nami.

Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem