W skrócie

W skrócie

  • Pozostanie w gronie liderów wymagać będzie zredefiniowania relacji między ludźmi a technologią.
  • Kluczowe będzie wyprzedzenie epoki i skupienie się na przyszłości, by nowe produkty i usługi odzwierciedlały rosnące i zmienne oczekiwania klientów.
  • Firmy muszą zrozumieć fakt, że technologia musi przede wszystkim ułatwiać codzienne życie.


Dużo mówi się o tzw. „tech-lash”, czyli buncie ludzi przeciwko technologii czy też odwracaniu się od niej. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w faktach: ludzie korzystają z technologii intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Według badania konsumenckiego Technology Vision Survey, 52% konsumentów twierdzi, że technologia odgrywa znaczącą rolę lub jest zakorzeniona w prawie wszystkich aspektach ich codziennego życia. 19% twierdzi nawet, że technologia jest tak silnie powiązana z ich życiem, że postrzegają ją jako integralną jego część, stwarzającą nowe możliwości. Na całym świecie ludzie spędzają w Internecie średnio 6,4 godzin dziennie. Technologia cyfrowa jest wszędzie.

Zamiast „tech-lash”, mamy więc do czynienia z „tech-clash”. Ludzie nie sprzeciwiają się technologii, są nadal podekscytowani i zaintrygowani szerokim spektrum możliwości, które oferuje. Ale firmy rozwijają i wdrażają rozwiązania technologiczne według zasad sprzed dziesięcioleci, opracowanych w czasach, w których technologia nie wywierała tak dużego i znaczącego wpływu na nasze życie. Na przykład, zbyt wiele organizacji nadal posiada zamknięte ekosystemy, które nie oferują spójnych doświadczeń klienta. Stosują rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) do podejmowania decyzji bez zachowania przejrzystości algorytmów, nie dając w ten sposób ludziom możliwości uczestniczenia w procesie decyzyjnym, który ma bezpośredni wpływ na ich życie. Wątpliwości co do bezpieczeństwa i sposobu wykorzystania danych budzą wśród klientów wątpliwości i spadek zaufania.

Znalezienie wyjścia z tej sytuacji i rozwiązanie problemu zderzenia z technologią będzie stanowiło główne wyzwanie dla najwyższej kadry zarządzającej w nadchodzącej dekadzie. Do tej pory firmy w dużej mierze odnosiły korzyści z podążania za technologiczną mapą drogową opracowaną przez pionierów technologii cyfrowych. Obecnie, technologia cyfrowa nie jest już dłużej postrzegana jako korzyść, ale jako oczywistość – a praktyki, które z powodzeniem były stosowane wcześniej, stają się niewystarczające i niedostosowane do zmieniających się postaw konsumentów. Firmy muszą skupić się na człowieku, tak jak tego oczekują ich klienci.

Oznacza to, że obierając kierunek rozwoju, mogą czerpać wiedzę i inspirację z oczekiwań ludzi. Nie ma jednak złotego środka , czy jednego słusznego planu działania. Sukces następnej generacji produktów i usług będzie zależał od zdolności firm do udoskonalenia „customer experience” i dopasowania swojej oferty do oczekiwań świata, który same stworzyły.

Podążanie tą drogą nie oznacza wprowadzania stopniowych zmian, ani nie sprowadza się po prostu do znalezienia kolejnego narzędzia technologicznego, które ułatwiłoby realizację obranej strategii. Liderzy przyszłości będą musieli przemyśleć na nowo podstawowe założenia dotyczące sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i zredefiniować punkty styczne ludzi i technologii.

Według ankiety konsumenckiej Technology Vision, 52% respondentów twierdzi, że technologia odgrywa ważną rolę i jest zintegrowana z niemal wszystkimi aspektami ich codziennego życia.

Trendy Technology Vision 2020

Nowe modele, które organizacje muszą budować w celu przezwyciężenia zjawiska „tech-clash”, mają jedną wspólną cechę: są oparte na współpracy. Odnoszący sukcesy liderzy biznesowi będą zapraszać klientów, pracowników, partnerów i społeczeństwo do współtworzenia nowego kierunku rozwoju. Dostrzegamy pięć trendów, które to obrazują:

  • Spersonalizowane doświadczenia – Wiodące firmy współpracują z klientami w celu tworzenia cyfrowych doświadczeń. Ludzie nadal pragną wielu korzyści płynących z personalizacji, ale mają coraz więcej wątpliwości związanych z tym jak firmy korzystają z ich danych. Chcą mieć możliwość dokonywania wyborów, które kształtują ich doświadczenia i jego zmiany, gdy wybory są mylnie interpretowany przez firmę. Rozwój 5G i rzeczywistość rozszerzona (AR) umożliwiają spełnienie tych oczekiwań.
  • Człowiek i AI – Pełen potencjał AI wykroczył poza automatyzację prostych zadań i stał się potężnym narzędziem współpracy pomiędzy pracownikami a maszynami. Dobrze prosperujące firmy dostrzegą znaczenie kontekstu w interakcji człowiek-maszyna i wprowadzą nowe narzędzia, które pomogą im lepiej się zrozumieć. Dzięki temu organizacje będą mogły na nowo zdefiniować wszystkie aspekty całej swojej działalności od podstaw.
  • Dylemat ciągle zmieniających się produktów – Samo pojęcie własności produktu zmienia się radykalnie. Kiedy ludzie kupują produkty, w wielu przypadkach nie kupują już fizycznych, gotowych produktów, ale przedmioty umożliwiające rozwój doświadczenia. Firmy muszą dostrzec ten nowy paradygmat ""współwłasności"" z klientami i pracować nad projektowaniem swoich produktów i ekosystemów w taki sposób, aby dostosować je do ciągłych zmian.
  • Roboty w środowisku naturalnym – Wykorzystanie robotów przestaje być ograniczone do magazynów i fabryk, czemu sprzyjają spadające koszty sprzętu i rozwój sieci 5G. W miarę jak firmy rozszerzają swoje rozwiązania robotyczne, będą musiały zatrudnić nowych wykwalifikowanych pracowników i współpracować z konsumentami, aby zapewnić płynne przejście do nowego modelu.
  • DNA innowacji – Organizacje mogą zmienić sposób, w jaki wprowadzają innowacyjne rozwiązania, koncentrując się na trzech kluczowych elementach DNA swoich innowacji: dojrzewających technologiach cyfrowych, postępie naukowym i nowych technologiach DARQ: technologia księgi rozproszonej (DLT), sztuczna inteligencja (AI), rozszerzona rzeczywistość (XR) i obliczenia kwantowe. Mogą one stale wprowadzać nowe umiejętności, technologie i pomysły w tych obszarach poprzez ośrodki innowacji, centra doskonałości i partnerstwa w zakresie współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

1 Salim, S. (2019, February 4). More Than Six Hours of Our Day Is Spent Online. Digital Information World.

Paul Daugherty

Group Chief Executive – Technology, and CTO


Marc Carrel-Billiard

Senior Managing Director – Accenture Labs and Extended Reality


Michael Biltz

Managing Director – Accenture Technology Vision

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Fjord Trends 2020

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym newsletterem Bądź na bieżąco z naszym newsletterem