Skip to main content Skip to footer

FJORD
TRENDS
2020

Nowe trendy w świecie biznesu, technologii i designu.

AccentureInteractive
Arrow down

W skrócie:

  • Kapitalizm ewoluuje. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, w jaki sposób ich decyzje zakupowe wpływają na świat.
  • Firmy będą odchodzić od modelu biznesowego zorientowanego wyłącznie na zysk. Konsumenci zaczną domagać się produktów i usług korzystnych z punktu widzenia społeczeństwa i środowiska.
  • Technologia 5G dostarczy mnóstwo ekscytujących możliwości tworzenia nowych produktów i usług. Zapewniając szybszą transmisję danych niż kiedykolwiek wcześniej, 5G pomoże firmom zoptymalizować relacje między ludźmi i maszynami.
  • W centrum designu znajdzie się „my” zamiast „ja”. Projekty usług lub produktów będą wykraczać poza aktualne potrzeby jednostki, przechodząc w stronę projektów uniwersalnych, uwzględniających długoterminowe potrzeby społeczeństwa i środowiska.
  • Marki, które troszczą się o planetę i ludzi – oraz o wartości, które są dla nich ważne – wyjdą zwycięsko z tego kolejnego etapu rozwoju.

Niezwykły biznes

Ekonomia i polityka, kapitalizm i zasoby naturalne, technologia i społeczeństwo – wszystkie te elementy są od dawna ze sobą powiązane. Ostatnio jednak konsekwencje tych współzależności ze zdwojoną siłą dotarły do świadomości społecznej. I, jak na ironię, jest to podsycane właśnie przez technologie, które umożliwiły powstanie sieci wzajemnych powiązań.

Zderzenie pomiędzy przemysłem technologicznym, a rządami poszczególnych państw powoduje szeroko odczuwalne napięcia. Giganci technologiczni są postrzegani jako mający zbyt duży wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Tymczasem nadal nie ma zgody co do tego, kto powinien regulować oraz ponosić odpowiedzialność za ich działania.

Meta trend na 2020 rok to daleko idąca zmiana podejścia do wielu zagadnień i zjawisk. Istnieje pokusa, by pochopnie interpretować nadchodzące przemiany i pokazać je w negatywnym świetle. Jednak, mając świadomość ich zasięgu, uważamy, że będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja do wprowadzenia innowacji w modelach biznesowych, usługach i produktach w oparciu o zredefiniowane wartości.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa firmy, które przyjmują długoterminową wizję rozwoju, uwzględniającą wpływ swoich działań na środowisko i społeczeństwo oraz systemową złożoność świata - wyłonią się jako zwycięzcy.

Jesteśmy przekonani, że przedstawione poniżej trendy będą najważniejsze dla organizacji, klientów, pracowników i wszystkich interesariuszy w ciągu najbliższych 12 miesięcy i później.

Każdego roku Fjord – część Accenture Interactive specjalizująca się w obszarze designu i innowacji, korzystając z metody crowdsourcingu obejmującej swoim zasięgiem sieć 33 studiów zatrudniających 1200 pracowników na całym świecie, opracowuje listę trendów na nadchodzący rok. Dzięki nowym placówkom otwartym w Japonii i Ameryce Łacińskiej, tegoroczny raport Fjord Trends jeszcze lepiej odzwierciedla globalną różnorodność niż publikacje wydane do tej pory.

META TREND:

Nowa rzeczywistość

W świecie zmagającym się ze zmianami klimatu oraz ciągłymi politycznymi i społecznymi tarciami, ludzie są bardziej niż kiedykolwiek świadomi tego, w jaki sposób ich zakupy wpływają na innych i zasoby naturalne. Konsumenci domagają się produktów i usług, które odpowiadają na ich potrzeby, ale powstają w sposób odpowiedzialny zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekologicznym.

Technologia nadal stanowi motor bezprecedensowych zmian. Obecnie zmienia formę i postrzeganie pieniądza, tworzy wirtualne bliźniaki i sprawia, że nasze ciała stają się formą cyfrowego podpisu.

Co to wszystko oznacza dla biznesu i ludzi? Całkowitą zmianę podejścia i zasad działania.

Nie widzimy w tym nic złego. W rzeczywistości postrzegamy to jako okazję do stworzenia nowych modeli biznesowych, usług i produktów, aby dopasować je do nowych wartości.

Rozwój ukierunkowany jedynie na ciągły wzrost nie będzie ostatecznym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. Nowy model rozwoju stworzy okazję firmom o ugruntowanej pozycji rynkowej, by wprowadzać innowacje, które do tej pory były utożsamiane głównie ze spółkami typu start-up. Aby nadrobić zaległości i nie pozostać w tyle, firmy muszą współpracować ze sobą w celu wdrażania przełomowych zmian na poziomie branżowym.

Firmy odważne na tyle, by dostrzec ten meta trend i podjąć odpowiednie działania, zauważą wiele nowych możliwości i wyzwań na swojej drodze ku transformacji.

Oto, co przewidujemy: w miarę wdrażania gruntownych zmian w sposobie działania na różnych rynkach w różnym tempie, te rozwinięte prawdopodobnie zrezygnują z ekspansywnej i niczym nieograniczonej konsumpcji materialnej na rzecz równowagi i ochrony środowiska.

Ostatecznie sukces odniosą przedsiębiorstwa, które świadomie rozważą swój wpływ na stale zmieniający się klimat, społeczeństwo i świat.

TREND

01. Nowe czynniki wzrostu

Ludzie rzucają organizacjom wyzwanie, aby zaczęły postrzegać swój sukces w szerszej perspektywie. Nie tylko przez pryzmat osiągania coraz lepszych wyników finansowych, które od dawna są wyznacznikiem dobrej i stabilnej sytuacji firmy. Dziś firmy muszą realizować bardziej zróżnicowane cele biznesowe dostosowane do wymagań rzeczywistości.

Ludzie rzucają organizacjom wyzwanie, aby zaczęły postrzegać swój sukces w szerszej perspektywie. Nie tylko przez pryzmat osiągania coraz lepszych wyników finansowych, które od dawna są wyznacznikiem dobrej i stabilnej sytuacji firmy. Dziś firmy muszą realizować bardziej zróżnicowane cele biznesowe dostosowane do wymagań rzeczywistości.

Trend ten polega na przyjęciu znacznie bardziej kompleksowego zakresu wskaźników sukcesu oraz na ponownym przeanalizowaniu funkcjonującego od wielu lat przekonania, że wynik finansowy ma kluczowe znaczenie. Dlatego też firmy muszą zacząć działać inaczej, odpowiedzialnie i z wyobraźnią.

Inwestorzy, klienci i pracownicy wywierają presję na organizacje, aby reagowały na zmieniające się wartości społeczne, obawy związane ze zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami naturalnymi oraz niestabilnością gospodarczą i polityczną.

W konsekwencji tych nacisków, wskaźniki sukcesu biznesowego i modele ekonomiczne będą naturalnie ewoluować. Akcjonariusze będą coraz częściej domagać się ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, a organizacje będą musiały podnosić kwalifikacje pracowników na wszystkich szczeblach. Zmiana ta posłuży jako pozytywna motywacja do zredefiniowania wzrostu organizacji, który uwzględni poprawę jakość życia i otoczenia.

"Długoterminowa kondycja przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach wolnego kapitalizmu będzie zależała od osiągania zysku i realizacji określonych celów"

Lionel Barber, redaktor naczelny "Financial Times"

TREND

02. Pieniądze wymyślone na nowo

Dzięki postępowi technologicznemu zmienia się pojęcie i kształt pieniądza, a także sposób w jaki go postrzegamy i nim płacimy.

Dzięki postępowi technologicznemu zmienia się pojęcie i kształt pieniądza, a także sposób w jaki go postrzegamy i nim płacimy.

Pieniądz cyfrowy jest szybszy i bardziej wydajny. Świat staje się bezgotówkowy. Ludzie mogą teraz płacić za pomocą odcisków palców lub wykorzystując możliwość rozpoznawania twarzy czy siatkówki oka. Z czasem, dane biometryczne zostaną wbudowane w środki płatnicze, umożliwiając dokonywanie zakupów. Możliwości indywidualizacji dostępnych opcji płatności są nieograniczone.

13%

Tylko 13% Szwedów przypomina sobie niedawno dokonany zakup za gotówkę, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 30% konsumentów nie używa już w ogóle gotówki w trakcie zwykłego tygodnia.

Wyobraź sobie, że w sklepie automatycznie zastosowano zniżkę studencką, ponieważ informacja o statusie studenta zakodowana jest w środku płatniczym. Tego typu zmiany umożliwią nam nie tylko kupowanie rzeczy, ale stworzą także pole dla rozwoju nowego segmentu produktów i usług.

Ten trend skupia się na ewoluującej relacji na linii człowiek – pieniądz. W przyszłości, będziemy świadkami powstania ekosystemów stworzonych przez firmy finansowe niedziałające według tradycyjnych modeli. Pojawią się prawie niewidoczne systemy płatności, które sprawią, że nasze powiązania i odczucia dotyczące pieniędzy staną się bardziej niejednoznaczne.

W nadchodzących miesiącach i latach, będą one miały głęboki wpływ na każdą osobę lub organizację zaangażowaną w jakąkolwiek transakcję finansową.

$2T

Oczekuje się, że wartość transakcji dokonanych zdalnie i w sklepach w 2023 roku, które zostaną uwierzytelnione biometrycznie, sięgnie 2 bilionów dolarów.

Co to oznacza dla firm? Będą one musiały zadbać o lepsze user experience (UX) w zakresie płatności i wykorzystać je jako element przewagi konkurencyjnej. Powinny również zdobyć zaufanie klientów, dbając o kwestie prywatności, transparentności działania.

TREND

03. Chodzące kody kreskowe

Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań bazujących na danych biometrycznych, pozostawiamy za sobą cyfrowe ślady w postaci plików cookie z danymi osobowymi, wszędzie tam, gdzie się udajemy – nie tylko online. Rozwój technologii biometrycznej i 5G stwarzają ekscytujące możliwości dla pojawienia się nowych produktów i usług. W miarę jak nasze cechy fizyczne stają się coraz bardziej czytelne dla maszyn – jak kody kreskowe – marki będą projektować nowe, jeszcze bardziej spersonalizowane produkty i usługi.

Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań bazujących na danych biometrycznych, pozostawiamy za sobą cyfrowe ślady w postaci plików cookie z danymi osobowymi, wszędzie tam, gdzie się udajemy – nie tylko online. Rozwój technologii biometrycznej i 5G stwarzają ekscytujące możliwości dla pojawienia się nowych produktów i usług. W miarę jak nasze cechy fizyczne stają się coraz bardziej czytelne dla maszyn – jak kody kreskowe – marki będą projektować nowe, jeszcze bardziej spersonalizowane produkty i usługi.

Ten trend skupia się na tym, w jaki sposób nasze ciała stają się naszym znakiem rozpoznawczym – skutecznie łącząc naszą tożsamość cyfrową i fizyczną. Zwraca również uwagę na to, w jaki sposób usługi cyfrowe przenikają ze świata cyfrowego do świata rzeczywistego. Precyzyjnie ukierunkowane na potrzeby poszczególnych klientów doświadczenia staną się normą w codziennym życiu.

Przykładem mogą być działania w branży rozrywkowej. Disney wykorzystuje rozpoznawanie twarzy, aby dostarczać wysoko spersonalizowane treści i doświadczenia klientom. Firma współpracowała z Accenture Interactive przy tworzeniu interaktywnego plakatu filmowego do swojego najnowszego filmu – „Dumbo”. Technologia wspomagania komputerowego umożliwiła rozpoznanie emocji widza, która następnie została odzwierciedlona w mimice tytułowego bohatera filmu.

Podczas opracowywania nowych produktów i usług należy przede wszystkim zadbać o ochronę prywatności i bezpieczeństwo. Używane w sposób odpowiedzialny 5G, rozpoznawanie twarzy i inne technologie biometryczne dają ogromne możliwości. Wraz z biegiem czasu Internet of Bodies (IoB) stanie się czymś tak samo normalnym, jak Internet of Things (IoT). Będzie to oznaczać przekierowanie wysiłków biznesu na projektowanie istotnych momentów interakcji z konsumentami, a nie rozwiązania ukierunkowane jedynie na finalizację transakcji. W interesie firm, których działalność opiera się na dostarczaniu informacji maszynom leży uczynienie przekazywania danych bezpiecznym i celowym.

“Nie jesteśmy w stanie transmitować dotyku i ruchu mięśni przez internet, ale zyskamy takie możliwości dzięki technologii 5G. Zaczynamy budować urządzenia, które pozwalają na zdalne wykorzystywanie posiadanych umiejętności"

Mischa Dohler, profesor komunikacji bezprzewodowej w King's College London.

TREND

04. Ciekawość etyki

W naszej publikacji “Wiele obliczy wzrostu gospodarczego” przedstawiamy wizję, zgodnie z którą wartości społeczne zmieniają się, a ludzie wywierają presję na przedsiębiorstwa, aby na nowo przeanalizowały swoje przywiązanie do tradycyjnej definicji rozwoju. Zmieniający się ludzie to druga strona tego samego medalu: chodzi o ponowną ocenę samego siebie, prowadzonego stylu życia, wykonywanej pracy i wpływu na otaczający nas świat. Ten trend odzwierciedla ludzkie oblicze rozwoju. Uwzględnia on fakt, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi kwestii takich jak zmiany klimatyczne, zdrowie psychiczne i zrównoważony rozwój – oraz tego, jak wpływają one na to w jaki sposób żyjemy, pracujemy i kupujemy.

W naszej publikacji “Wiele obliczy wzrostu gospodarczego” przedstawiamy wizję, zgodnie z którą wartości społeczne zmieniają się, a ludzie wywierają presję na przedsiębiorstwa, aby na nowo przeanalizowały swoje przywiązanie do tradycyjnej definicji rozwoju. Zmieniający się ludzie to druga strona tego samego medalu: chodzi o ponowną ocenę samego siebie, prowadzonego stylu życia, wykonywanej pracy i wpływu na otaczający nas świat. Ten trend odzwierciedla ludzkie oblicze rozwoju. Uwzględnia on fakt, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi kwestii takich jak zmiany klimatyczne, zdrowie psychiczne i zrównoważony rozwój – oraz tego, jak wpływają one na to w jaki sposób żyjemy, pracujemy i kupujemy.

Mówiąc wprost – jesteśmy czymś więcej niż tym, co kupujemy. Ludzie zaczynają kwestionować tradycyjny sposób postrzegania siebie jako konsumentów i pracowników, zadają sobie pytania o konsumpcjonizm oraz motywację do pracy.

Ludzie w dalszym ciągu chcą pracować i kupować rzeczy, ale przestają patrzeć na te dwie czynności wyłącznie z perspektywy materialnej. Innymi słowy, praca nie służy tylko zarabianiu pieniędzy, a zakupy zwiększeniu liczby posiadanych przedmiotów. Organizacje muszą dostrzec tę ewolucję i odpowiadać na zmieniające się oczekiwania klientów i pracowników oraz ich potrzebę poszukiwania głębszego znaczenia w codziennym życiu.

Priorytety ludzi stają się coraz bardziej płynne. Chcą większej elastyczności i swobody w podejmowaniu decyzji. Osoby jedzące mięso same rezygnują z niego w weekendy. Niektórzy konsumenci o świadomym podejściu do zakupów odzieżowych w dalszym ciągu czasami podróżują samolotem. Wielu pracowników korporacji na całym świecie prowadzi projekty społeczne.

1na5

osób ograniczyła liczbę lotów w ciągu ostatniego roku ze względu na kwestie klimatyczne. (Szwajcarski bank UBS)

Organizacje mogą zaspokoić rosnące pragnienie świadomej konsumpcji, dostarczając ludziom doświadczeń i produktów, które nie będą wywoływały w nich poczucia winy i tworząc nowe rozwiązania, które pomogą im poczuć się dobrze w swoim życiu, ciele i społeczności.

TREND

05. Projektowanie inteligencji

Mamy do czynienia z ciągłym rozwojem sztucznej inteligencji (AI). Na wczesnym etapie organizacje wykorzystywały ją do zwiększenia wydajności poprzez automatyzację. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie raczej wykorzystywana do zwiększania ludzkiej pomysłowości i tworzenia nowej wartości.

Mamy do czynienia z ciągłym rozwojem sztucznej inteligencji (AI). Na wczesnym etapie organizacje wykorzystywały ją do zwiększenia wydajności poprzez automatyzację. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie raczej wykorzystywana do zwiększania ludzkiej pomysłowości i tworzenia nowej wartości.

Kiedy przedsiębiorstwa nauczą się skutecznie łączyć umiejętności ludzi z AI, będzie im łatwiej budować przełomowe strategie biznesowe. Sztuczna inteligencja umożliwi również ludziom poruszanie się po coraz bardziej złożonym miejscu pracy i udoskonali produkty oraz odbiór usług.

Ten trend skupia się wokół rozwoju AI jako pomocnej i ułatwiającej współpracę technologii. W związku z tym, że coraz więcej organizacji stara się wykorzystywać sztuczną inteligencję w szerszy sposób, wykraczający poza ramy automatyzacji, będą one potrzebowały dostępu do lepszych i bardziej dynamicznych narzędzi oraz dokładniejszego planowania wpływu społecznego i ekonomicznego AI. Aby odnieść sukces, wiodące firmy muszą zaangażować się w projektowanie zorientowane na potrzeby ludzkiej inteligencji i optymalizować relacje pomiędzy ludźmi a maszynami.

W ramach współpracy Fjord z The Dock (flagowym ośrodkiem Accenture zajmującym się badaniami i rozwojem oraz globalnym centrum innowacji w Dublinie w Irlandii) badamy, w jaki sposób ewolucja inteligentnego projektowania wpłynie na sposób współpracy na linii człowiek – sztuczna inteligencja. Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe obszary: udoskonalanie ludzkiego doświadczenia, wspieranie ludzi w funkcjonowaniu w złożonych środowiskach m.in. w procesach podejmowania decyzji oraz przewidywanie nowych produktów i usług.

Firmy przyśpieszają swoje programy rozwoju AI, ale 80%
z nich zgłasza, że sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana na etapie produkcji, jednak klienci i pracownicy obawiają się wpływu tego zjawiska na ich życie.

TREND

06. Wirtualne bliźniaki

Wirtualne bliźniaki to nasza przyszłość. Cyfrowe klony były wykorzystywane do tej pory w procesie produkcji i przemyśle, a obecnie są coraz bardziej spersonalizowane. Technologia umożliwiła stworzenie wirtualnych manifestacji nas samych: naszych wirtualnych bliźniaków.

Wirtualne bliźniaki to nasza przyszłość. Cyfrowe klony były wykorzystywane do tej pory w procesie produkcji i przemyśle, a obecnie są coraz bardziej spersonalizowane. Technologia umożliwiła stworzenie wirtualnych manifestacji nas samych: naszych wirtualnych bliźniaków.

Na początku cyfrowe sobowtóry otworzą drzwi do zupełnie nowego świata spersonalizowanych możliwości rozrywki, by w końcu stać się wirtualnym magazynem wszystkich naszych danych, jedynym cyfrowym strażnikiem naszego osobistego życia, nad którym będziemy mieli kontrolę (przynajmniej teoretycznie). Wkrótce ludzie będą korzystać z wirtualnych bliźniaków do gromadzenia swoich danych osobowych zamiast powierzać je podmiotom trzecim, które zbierają i wykorzystują informacje na nasz temat.

W związku z tym, że wirtualne bliźniaki będą stanowiły nasz cyfrowy odpowiednik, firmy i instytucje publiczne muszą nauczyć się, jak dla nich projektować. Sektor finansowy, branża medyczna i nasze miejsca pracy będą w coraz większym stopniu uznawać cyfrowych dublerów za niezbędne narzędzie do przewidywania, optymalizacji i personalizacji rozwiązań dla klientów, co otworzy przed nami spektrum zupełnie nowych możliwości.

Firmy, które chcą odnieść sukces, muszą zadać sobie dwa krytyczne pytania: Jak pokazać ludziom, że można im zaufać?

W jaki sposób możemy projektować cyfrowe rozwiązania uwzględniające jednocześnie klientów, jak i ich cyfrowe sobowtóry?

TREND

07. Kompleksowe podejście

Nasze pragnienia i potrzeby się zmieniają. Ludzie przechodzą od kultury "ja" do "my" i chcą, aby ich zakupy odzwierciedlały idee społeczne, środowiskowe i polityczne, na których im zależy.

Nasze pragnienia i potrzeby się zmieniają. Ludzie przechodzą od kultury "ja" do "my" i chcą, aby ich zakupy odzwierciedlały idee społeczne, środowiskowe i polityczne, na których im zależy.

Co to oznacza dla przedsiębiorstw? Muszą radykalnie przeprojektować swoje modele biznesowe, osadzając je w życiowych realiach. Parafrazując pisarza Johna Thackariego – projektowanie będzie się odbywać z myślą nie tylko o potrzebach ludzi, ale i i całej planety.

Trend ten odzwierciedla proces zmian zachodzący w częściach wspólnych diagramu Venn reprezentujących celowość, wykonalność i opłacalność oraz ewoluujące reakcje firm na te zmiany. Logicznym rozwiązaniem jest: wdrożenie zasad designu osadzonego w życiowych realiach.

Do tej pory projektowanie zorientowane na jednostkę (tzw. klientocentryczne) często traktowało ludzi w oderwaniu od ich środowiska. Teraz projektanci muszą uwzględnić ludzi jako do części większego ekosystemu, a nie swoiste „centrum wszechświata”. Aby skutecznie dokonać tej zmiany, będą musieli przyjąć szerszy, bardziej holistyczny sposób myślenia o systemach. Kluczowe znaczenie będzie miało projektowanie z myślą o dwóch zestawach wartości - osobistych i zbiorowych.

70%

wzrost zysków odnotował kultowy szewc Dr. Martens po wprowadzeniu na rynek wegańskiego asortymentu obuwia z materiałów syntetycznych.

Wniosek

Ctrl-Alt-Realign
Jak zadziała reset w 2020

W 2020 roku będziemy posiadać większą wiedzę w jaki sposób dbać o nasz świat i świadomość jak na niego wpływamy. To, co jest dla nas ważne, znajdzie coraz silniejsze odzwierciedlenie we wszystkich obszarach biznesu, technologii i designu. Ta zmiana podejścia stwarza bezprecedensowe możliwości dla innowacyjnych i elastycznych organizacji, aby lepiej służyć ludziom – i naprawdę rozwijać się w środowisku biznesowym – w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy.

W ten sposób firmy pomogą swoim klientom lepiej zrozumieć zmieniające się podejścia do konsumpcji poprzez dostarczanie im inteligentnych, etycznych i angażujących doświadczeń.

Nowy model rozwoju stworzy okazję firmom działającym według bardziej tradycyjnego modelu, by wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które do tej pory były utożsamiane głównie ze spółkami typu start-up. Aby nadrobić zaległości i nie pozostać w tyle, firmy muszą współpracować ze sobą w celu wdrażania przełomowych zmian na poziomie branżowym.

Możemy również zaobserwować pojawienie się modelu dwóch prędkości, ponieważ zmiana ta odbywa się w różnym tempie w różnych regionach świata. Rynki wschodzące mogą po prostu przeskoczyć pewien etap rozwoju (konsumpcjonizm) i skupić się na tworzeniu środowiska biznesowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Tymczasem zachowania ludzi będą cechować się coraz większą zmiennością, nieustannie redefiniując tradycyjne segmenty demograficzne w sposób często zaskakujący i sprzeczny.

Raport Fjord Trends 2020 wskazuje, że w nowych realiach wygranymi będą te organizacje, które są otwarte na zmiany i podejmują zorientowane na przyszłość działania w perspektywie długoterminowej. Firmy, które projektują z myślą przede wszystkim o całej planecie i społeczeństwie, z uwzględnieniem potrzeb coraz bardziej złożonego świata – osiągną długotrwały sukces.

Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem