Skip to main content Skip to footer

Punkt zwrotny w wyścigu do chmury

stycznia 9, 2023 5-minut czytania

RAPORT Z BADAŃ

W skrócie:

Odblokowanie następnego poziomu możliwości biznesowych

86%

firm odnotowuje zwiększenie zakresu i/lub liczby inicjatyw chmurowych w porównaniu do 2020 r.

57%

wydatków na IT w firmach przeznaczane jest na utrzymanie wdrożonych systemów.

Bezprecedensowe zaangażowanie w chmurę

Pełna wartość już widoczna na horyzoncie

Kto osiąga więcej?

Gotowość na Kontinuum Chmury

Sprawna transformacja omija stare bariery

Złamać kod wartości

1. Uzyskuj biznesowe i branżowe przewagi

Wykorzystaj chmurę jako siłę napędową zmian. Nadaj priorytet zadaniom o najlepszym stosunku czasu do wartości i dostosuj inwestycje do ewoluujących strategii biznesowych.

2. Projektuj i zarządzaj w kontinuum chmury

Wykorzystaj chmurę jako model operacyjny i czynnik strategiczny. Skoncentruj się na zastosowaniu odpowiedniej kombinacji możliwości i usług w ramach kontinuum chmury.

3. Wykorzystuj dane i sztuczną inteligencję

Zwiększenie efektywności w obszarze analizy danych stanowi nowy wyznacznik konkurencyjności w biznesie. Umiejętność pozyskania właściwego wglądu na podstawie analizowanych danych pozwoli firmom na wzrost konkurencyjności oraz zrównoważony wzrost.

4. Przemodeluj operacje i zarządzanie talentami

Osiągnięcie pełnych korzyści z chmury wymaga więcej niż samej technologii. Firmy powinny przekształcić zasoby IT i procesy, aby rozwijać się w kontinuum chmury.

5. Zostań mistrzem ekonomii chmury

Firmy muszą zoptymalizować wydatki na chmurę poprzez transparentność i kontrolę. W centrum uwagi muszą zostać postawione korzyści z chmury, a nie jej koszty.

Wnioski

Powiązane obszary

Usługi chmurowe.

Osiągnij wartość szybciej dzięki Cloud First.

Usługi bezpieczeństwa chmury.

Wesprzyj bezpieczeństwo chmury publicznej w szybki, skalowalny, proaktywny i kosztowo efektywny sposób.