Technology Vision 2018

Era inteligentnych przedsiębiorstw

5 technologicznych trendów kształtujących przyszłość biznesu

O RAPORCIE

Technology Vision w pigułce

  • Accenture Technology Vision to corocznie publikowany raport, prognozujący kluczowe trendy technologiczne, które zrewolucjonizują rynek w ciągu najbliższych trzech lat.
  • Accenture Technology Vision 2018 analizuje, dlaczego etyka, dane i technologia zbudują przyszłość firm.
  • Accenture Technology Vision 2018 zapowiada erę inteligentnych przedsiębiorstw.

Udostępnij tę stronę:

Przygotowując raport Technology Vision, Accenture przeprowadziło ankiety wśród ponad 6300 przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata. Przeszło czterech na pięciu respondentów (84 procent) przyznaje, że technologia pozwala firmom nawiązać jeszcze bliższą relację z ludźmi, poprzez wspieranie codziennych czynności. Tegoroczny raport Technology Vision podkreśla błyskawiczny rozwój technologii, która zmienia nie tylko nasze codzienne życie, ale również całe społeczeństwo.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że obecna transformacja technologiczna jest wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy zmiany zachodzą w obie strony. Ludzie nie tylko wykorzystują produkty i usługi oferowane przez firmy, lecz także dostarczają im informacji zwrotnych, które umożliwiają doskonalenie wachlarza oferty. Nowe dwukierunkowe partnerstwa wymagają większej odpowiedzialności wobec konsumentów, partnerów biznesowych i całego społeczeństwa.


Autorzy

Paul Daugherty

Chief Technology & Innovation Officer, Accenture

Marc Carrel-Billiard

Senior Managing Director, Accenture Labs and Extended Reality

Michael Biltz

Managing Director, Accenture Technology Vision

Trend 1

Obywatel AI

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) na rzecz firm i społeczeństwa

Wraz z rozwojem funkcjonalności AI wzrasta także oddziaływanie sztucznej inteligencji na życie ludzi. Roboty i sztuczna inteligencja muszą być postrzegane jako użyteczne i wiarygodne narzędzia, poprawiające jakość życia.

Wymaga to zmiany podejścia firm do nowych technologii i odwrotu od programowanych systemów na rzecz systemów uczących się. W tym procesie przedsiębiorstwa mogą wzorować się na dziejach rozwoju społeczeństwa. „Wychowywanie” AI oznacza stawianie czoła wielu podobnym wyzwaniom, jak te napotykane w edukacji i rozwoju człowieka – począwszy od wyjaśniania decyzji i działań, po ponoszenie za nie odpowiedzialności. Liderzy będą budowali i doskonalili rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem jej roli oraz wpływu na społeczeństwo.

Trend 2

Rozszerzona rzeczywistość

Skracanie dystansów

Technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej zmieniają sposób życia i pracy. Pozwalają na obsługę coraz bardziej zaawansowanych technologii przez mniej wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując zdalne wsparcie ekspertów.

Technologie ewoluują i od zawsze skracają dystans - począwszy od wynalezienia koła, aż do wynalezienia Internetu. Technologia rozszerzonej rzeczywistości jest przełomowa, gdyż pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje naszych decyzji. Szkolenia pracowników, utrzymanie skomplikowanych technologii, zakupy z wykorzystaniem VR/AR mogą być o wiele bardziej efektywne i angażujące.

Technologie skracają dystans. Miejsce przestaje mieć znaczenie.

Trend 3

Wiarygodność danych

Zwiększenie znaczenia zaufania

Wraz z coraz intensywniejszym wykorzystaniem danych, firmy muszą stawić czoła problemowi nieautentycznych, zmanipulowanych i tendencyjnych informacji.

W nowym, cyfrowym świecie wiarygodność danych staje się jednym z podstawowych warunków budowania relacji firma – konsument. Wykorzystując potencjał nauki o danych i rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, firmy mogą zbudować nowe zespoły dbające o jakość danych.

Wiarygodne dane pozwolą organizacjom podejmować trafne decyzje i ostrzegą je przed potencjalnymi zagrożeniami.

Trend 4

Technologia otwarta na współpracę

Budowanie partnerstw na dużą skalę

Firmy budują partnerstwa w oparciu o technologie, ale ich własne systemy często nie są w stanie zapewnić wymaganej integracji. Aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnego przedsiębiorstwa, firmy muszą przebudować własne architektury informatyczne.

Przyszłymi liderami rynku zostaną firmy, które już dziś potrafią budować partnerstwa na dużą skalę. Udział w rozwoju, napędzanym przez ekosystemy oparte o technologię, będzie możliwy tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa rozpoczną transformację wewnętrznych systemów. Architektury oparte na mikro-usługach ułatwią integrację w ramach ekosystemów, a blockchain umożliwi im działanie z jeszcze większą szybkością.

Trend 5

Internet of Thinking

Tworzenie inteligentnych systemów rozproszonych

Firmy stawiają na swój rozwój wykorzystując robotykę, sztuczną inteligencję oraz budując unikalne doświadczenie klientów. Jednak stworzenie inteligentnych środowisk będzie wymagało modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej.

Nowe osadzenie firmy w otaczającym świecie wymaga transformacji architektury. Oznacza to potrzebę wykorzystania zarówno rozwiązań, opartych na chmurze, jak i edge computing. Podejmując te wysiłki, firmy będą w stanie stworzyć systemy, które umożliwią im inteligentne działania na każdej płaszczyźnie.

Udostępnij tę stronę

Zostańmy w kontakcie

Dowiedz się więcej

Treści powiązane z Technology Vision 2018

Technology Vision 2021

Nadchodzi era inteligentnych przedsiębiorstw

Bądź na bieżąco

Newsletter skrojony pod Twoje potrzeby