FORSKNINGSRAPPORT

Sammanfattning

Sammanfattning

 • 84% av företagsledare anser att de måste utnyttja artificiell intelligens för att lyckas uppnå sina tillväxtmål. Samtidigt uppger hela 76 % att de kämpar med att göra det på ett skalbart sätt.
 • Tre av fyra chefer tror att om de inte lyckas skala AI inom de närmaste fem åren riskerar deras verksamheter att slås ut.
 • De företag som skalar AI strategiskt får nästan tre gånger så stor utdelning från sina AI-investeringar, jämfört med företag som istället applicerar dem i silos.
 • Det finns ett tydligt positivt samband mellan strategiskt skalande och en genomsnittlig premie på 32 % för tre finansiella nyckeltal.


AI to Scale - Daniel Hjelte

Accenture har genomfört en global undersökning med 1500 företagsledare från organisationer inom 16 branscher.

View Transcript

Hitta lösningen först – skala sen

Accenture har genomfört en global undersökning med 1500 företagsledare från organisationer inom 16 branscher. I den framgick det att företag kan delas in i tre grupper: Proof of Concept-fabrik, strategisk skalning och industrialiserade för tillväxt.

1. Proof of Concept-fabrik

 • Dataanalys är inte fokusområde hos företagsledningen.
 • Verksamhetsmodell byggd på silos.
 • Betydande underinvestering.
 • 80–85 % av företagen är här.

2. Strategisk skalning

 • Ledningsfokus och dedikerat team för avancerad analys och data.
 • Multifunktionella team.
 • Förmåga att filtrera bort irrelevant data.
 • Intelligent automatisering.
 • 15–20 % av företagen är här.

3. Industrialiserade för tillväxt

 • Digitala plattformar i centrum. AI används i hela företaget för insikter i realtid.
 • Tydlig vision, ansvar, uppföljning och styrning.
 • Ansvarsfulla affärsmetoder.
 • Mindre än 5 % av företagen har utvecklats så här långt.

View All

Att skala framgångsrikt och hållbart

Undersökningen avslöjar de tre framgångsfaktorerna som skiljer företag med strategisk skalning från de som är kvar i Proof of Concept-stadiet.

 1. Driva “medveten” AI
 2. Filtrera bort irrelevant data
 3. Behandla AI som en lagsport

Daniel Hjelte

Managing Director – Strategy & Consulting


Per Uno Österman

Managing Director – Nordics Applied Intelligence

MORE ON THIS TOPIC

Striking balance with whole-brain leadership
The time is now: How to scale AI
Balancing the trust equation

Lär dig mer

Lär dig växa dina affärer med hjälp av AI.

Fördjupning

20 minuters läsning

Hela rapporten

Lär dig hur du lyckas skala AI

SE HELA RAPPORTEN

Kort om tid

Infografik

7 minuters läsning

Ta del av insikter från vår undersökning.

SE INFOGRAFIK

SlideShare

10 minuters läsning

Hitta nyckeln för att skala AI.

Subscription Center
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev