Skip to main content Skip to footer

Redefinicja Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podsumowanie

Sprostanie wymaganiom zrównoważonego rozwoju jest wyzwaniem dla firm. Jednak ci, którzy wykorzystają zrównoważony rozwój do zmiany swojej działalności przy wsparciu innowacyjnych technologii, dostaną szansę rozwoju i wzrostu w następnej dekadzie.

— PETER LACY, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga modyfikacji

Zrównoważony rozwój jest podstawą kształtowania odporności

Elementy budowania odporności przedsiębiorstw

Wykorzystaj zrównoważone modele biznesowe

Wyznacz ambitne, potwierdzone naukowo cele klimatyczne

Przyjmij pozytywną dla środowiska strategię biznesową

Uwzględnij wpływ ESG w decyzjach inwestycyjnych

Inwestuj w zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników

Zbuduj i utrzymaj silny zespół

Dostosuj kwalifikacje pracowników do wymogów zielonej transformacji

Dostosuj narzędzia motywacyjne dla liderów do zasad i wyników z obszaru zrównoważonego rozwoju

Zoptymalizuj proces gromadzenia danych

Zwiększaj widoczność i zaangażowanie w zakresie łańcucha dostaw

Planuj procesy biznesowe na podstawie analizy danych 

Wprowadź kryteria zrównoważonego rozwoju do obszaru R&D

Przyspiesz przejście na odnawialne źródła energii w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego

Rozwijaj partnerstwa strategiczne

Upowszechniaj silną politykę zrównoważonego rozwoju i odporności

Apel CEO skierowany do organizacji rządowych

Ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C

Ustalenie cen uprawnień do emisji CO2

Przygotowanie planu działań na rzecz bioróżnorodności

Podjęcie działań w zakresie finansowania adaptacji do zmian klimatu

Przyjęcie regulacji na rzecz wsparcia innowacyjności

Standaryzacja obszaru raportowania ESG

Rozwój Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Inwestowanie w zrównoważoną infrastrukturę

Wsparcie Planu Sprawiedliwej Transformacji

Zapewnienie edukacji i finansowania dla sektora MŚP

Poznaj nasz zespół

Peter Lacy

Global Sustainability Services Lead & Chief Responsibility Officer

Michael D. Hughes

Senior Manager – Sustainability Strategy & UN Programs Lead

Emilia Hull

Manager – Sustainability Strategy & Stocktake Study Lead

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami

Explore

Zrównoważony rozwój (usługi)

Przyspieszenie dla zerowej emisji netto do 2050 r.

84% firm zadeklarowało zwiększenie inwestycji w zrównoważony rozwój do końca 2022 roku.

Explore
Explore

Zrównoważony rozwój (informacje)

Raport Accenture 360° Value

Poprzez zintegrowane raportowanie dzielimy się postępami w tworzeniu, stymulowaniu i mierzeniu wartości dostarczanej dla wszystkich interesariuszy.

Explore
Explore

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Czy masz dostęp do danych o emisji w zakresie 3?

Czy znasz wielkość emisji GHG w poszczególnych kategoriach i zakresach, aby kontrolować ślad węglowy Twojej organizacji? Teraz to możliwe.

Explore

Wcześniejsze raporty z badań UNGC-Accenture CEO Study