Job Description

Czym będziesz się zajmować?

 • Weźmiesz udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego
 • Będziesz pracował u klienta w zespołach projektowych
 • Wspierał analityków/senior developerów w bieżącej pracy projektowej
 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować: 
  • prace programistyczne (programowanie, wykonywanie testów jednostkowych, programowanie testów automatycznych, opracowanie dokumentacji technicznej, wsparcie deweloperskie testów integracyjnych, wsparcie wdrożenia)
  • wsparcie projektowania i budowy integracji systemów informatycznych (m. in. analiza, wsparcie przygotowania architektury, przygotowywanie specyfikacji interfejsów)
 


Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Praktycznej znajomości przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C, C++, C#, .Net, Python lub innych)
 • Podstawowej wiedzy na temat struktur danych i ich rodzajów (struktury płaskie, relacyjne, obiektowe)
 • Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego
 • Kreatywności
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • Gotowości oraz chęci do nauki i szkoleń
 • Komunikatywności
 • Statusu studenta oraz dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin od poniedziałku do piątku)

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w programowaniu webservices (SOAP, REST)
 • Doświadczenie w programowaniu służącym do przetwarzania danych (przetwarzanie danych z pliku, rekordów z bazy danych)
 • Doświadczenie w korzystaniu z Maven i IDE Eclipse
 • Znajomości formatów wymiany danych (XML, JSON, CSV)

Co możemy Ci zaoferować?

 • Płatne praktyki na min. 3 miesiące
 • Rozwój – od prostych zadań po coraz trudniejsze pod okiem mentora
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia powinny być podejmowane bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie, status osoby niepełnosprawnej, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, stan cywilny, status obywatelski lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Kandydaci do pracy nie będą zobowiązani do ujawniania zatartych wyroków podczas procesu rekrutacji.

Aktualizacja COVID-19: Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych kandydatów i  naszych pracowników oraz ich rodzin jest nadal najwyższym priorytetem. Dopóki nie zmienią się ograniczenia w podróżowaniu, rozmowy rekrutacyjne będą nadal prowadzone wirtualnie. 

Poznaj Accenture

Ponad 500 000 naszych pracowników z ponad 120 krajów łączy niezrównane doświadczenie i specjalistyczne umiejętności w ponad 40 branżach. Doceniamy siłę zmian, aby tworzyć wartość i wspólny sukces naszych klientów, ludzi, udziałowców, partnerów oraz społeczności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do naszego zespołu

Znajdź odpowiednią dla Ciebie ofertę pracy, która pasuje do Twoich umiejętności oraz zainteresowań. Poszukujemy osób pełnych pasji, ciekawych świata, kreatywnych i nastawionych na znajdywanie rozwiązań.

Bądź na bieżąco

Trzymaj rękę na pulsie, otrzymuj wskazówki dotyczące rozwoju kariery, interesujące artykuły, opinie ekspertów oraz aktualne ekspertyzy branżowe, które możesz na bieżąco wykorzystywać – wszystkie materiały pochodzą od osób zatrudnionych w Accenture.

Pozostańmy w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o nowych stanowiskach pracy, aktualne informacje i wskazówki zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Poznaj ekscytujące możliwości pracy w Accenture.

ZOBACZ WIĘCEJ