Skip to main content Skip to Footer

Oferty PracyProgramista .NET

Job Location: Kraków

Numer stanowiska: 00369406

Aplikuj Siła rekomendacji Zapisz stanowisko

- Job description

 
Poszukujemy pasjonatów technologii Microsoftu, którzy posiadają już pewną wiedzę i chcą rozwijać się dalej w kierunku tworzenia złożonych rozwiązań opartych o platformę .NET i język C#. Rola ta wymaga nie tylko obycia technicznego i umiejętności programistycznych, ale również umiejętności spojrzenia na tworzone oprogramowanie z perspektywy odbiorcy i użytkownika.
 
Charakterystyka pracy:
 
 • Analiza problemów technicznych, optymalizacja i refactoryzacja aplikacji w celu zapewnienia niezbędnego poziomu jakości (unit testy)
 • Praca developerska w niewielkich zespołach, zgodnie z pryncypiami Agile/Lean
 • Nowoczesny warsztat pracy: m.in.: Visual Studio, TFS, .NET 4.x
 • Duża autonomia pracy, realna możliwość wpływu na narzędzia i architekturę rozwiązania
 • Bardzo dobra znajomość praktyczna platformy .NET w wersji 4.5
 • Bardzo dobra umiejętność programowania w języku C#

 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednej technologii wytwarzania oprogramowania klienckiego dla platformy .NET (np. ASP.NET, Silverlight, WPF, WinRT)

 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednej bazy danych i technologii dostępu do niej dla platformy .NET (np. ADO.NET, NHibernate, EF)

 • Znajomość popularnych metodologii i procesów wytwarzania oprogramowania

 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
 
Oferujemy:
 
 • Pracę pełną wyzwań dla polskich i zagranicznych klientów (możliwość wyjazdów za granicę dla chętnych)
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia, certyfikacje (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Elastyczne godziny pracy
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Znajdź pracę

Start your search here: Podaj stanowisko, umiejętności, doświadczenie lub lokalizację

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Dołącz do Sieci Talentów Accenture, śledź naszego bloga o pracy w Accenture lub zapisz się na Job Alerts.