Skip to main content Skip to footer

RAPORT Z BADAŃ

CHRO liderem w zakresie napędzania wzrostu

5 MINUT CZYTANIA

W skrócie

  • Firmy, które w odpowiedni sposób wykorzystują potencjał danych, pracowników i technologii, mogą napędzać wzrost, zwiększać przychody i przyspieszać wprowadzanie zmian.

  • Kluczem do tych działań jest wzmocnienie pozycji CHRO (Chief Human Resources Officers), który wykorzystując potencjał technologii i efektywnej współpracy, stworzy nową jakość strategii biznesowej firmy.

  • Zidentyfikowaliśmy działania, które pozwolą firmom na wzmocnienie potencjału CHRO oraz pełne wykorzystanie ich możliwości.

11%

to premia za najwyższą produktywność – kluczowy czynnik napędzający rentowność i wzrost – którą firmy mogą uzyskać, wykorzystując potencjał danych, technologii i ludzi.

89%

dyrektorów zarządzających uważa, że CHRO powinien odgrywać kluczową rolę w napędzaniu długoterminowego wzrostu rentowności.

29%

spośród CHRO posiada kompetencje oraz warunki, które pozwolą im pełnić poszerzoną rolę w organizacji.

Rola CHRO w napędzaniu wzrostu

Firmy, które koncentrują się na wykorzystaniu pełnego potencjału danych, technologii i ludzi, są liderami w swoich branżach.

Bezprecedensowy dostęp do danych dzięki rozwiązaniom chmurowym otwiera przed kadrą kierowniczą nowe możliwości wprowadzania zmian – zarówno w ramach organizacji, jak i poza nią.

Kto może wykorzystać te możliwości? CHRO. Dzięki posiadanym umiejętnościom oraz wpływowi na całą firmę CHRO może stać się liderem kadry zarządzającej, łącząc potencjał danych, technologii i ludzi oraz wspierając współpracę.

W ramach cyfrowej transformacji, CHRO przenoszą na wyższy poziom działania związane z rozwojem biznesu oraz tworzeniem wyjątkowych ludzkich doświadczeń. Potrafią dostrzec wartości w różnych sferach organizacji, które stanowią potencjał do wprowadzania zmian.

„Spójrz na CHRO w swojej organizacji jako na lidera biznesu, który umożliwi Ci rozwój i odkrywanie nowych możliwości. Pozwól mu na realizację tej misji”.

JULIE SWEET / Accenture Chair & CEO

Identyfikacja CHRO z potencjałem

Zgodnie z badaniem Accenture, CHRO, którzy mają potencjał do napędzania wzrostu, wyróżniają się umiejętnościami w sześciu obszarach: myślenie systemowe, świadomość finansowa, kompetencje finansowe, przywództwo, technologia i dane, strategiczne zarządzanie talentami oraz wiedza biznesowa.

CHRO, którzy mogą napędzać wzrost, mają cztery razy większe szanse na budowanie silnych relacji z innymi członkami kadry zarządzającej. Pozwala to na wymianę doświadczeń i wiedzy z dyrektorem generalnym, a zwłaszcza z dyrektorami: finansowym (CFO), technicznym (CTO) i operacyjnym (COO). Prowadzą oni też skuteczny networking biznesowy, wspierając wprowadzanie zmian poza własną organizacją. Ich efektywna współpraca umożliwia innowacyjne podejście do budowania przewagi konkurencyjnej.

Wsparcie CHRO z potencjałem

Jak wskazują wyniki naszego badania, nawet jeśli CHRO mają odpowiednie umiejętności i pozycję do napędzania wzrostu, 55% z nich nie posiada ku temu odpowiednich warunków. W jaki sposób firmy mogą stworzyć optymalne środowisko, aby rozwinęli oni swój potencjał?

Traktuj pracowników priorytetowo

Talenty są kluczową siłą napędową zmian i podstawą konkurencyjności. Wszyscy liderzy wyższego szczebla (nie tylko CHRO) muszą zadać sobie pytanie – czy ludzie zyskują pracując w tej organizacji? – i wziąć odpowiedzialność za odpowiedź.

Uruchom efektywną współpracę opartą na danych

Zmiana będzie możliwa tylko wtedy, kiedy liderzy uwolnią się od swoich silosów. Dyrektorzy generalni muszą pozycjonować CHRO jako osoby kluczowe w procesie podejmowania decyzji, mające wpływ na rachunek zysków i strat oraz długoterminowy wzrost rentowności. Dlatego – obok głównych zadań, związanych z pozyskiwaniem i rozwojem talentów oraz budowaniem potencjału pracowników – konieczne jest zaangażowanie ich w dodatkowe działania, związane m.in. z alokacją kapitału oraz tworzeniem innowacji produktowych.

Urzeczywistnienie zmiany

Nasze badanie pokazuje, że CHRO, którzy są liderami w napędzaniu wzrostu, wykorzystują innowacje do pozyskiwania i rozwoju talentów. W przełomowy sposób łączą potencjał danych, technologii i ludzi, rozwijając kompetencje zespołów oraz wprowadzając zmiany wykraczające poza obszar HR. Kadra zarządzająca w Twojej organizacji powinna rozmawiać o tym, jak wzmocnić potencjał CHRO, aby napędzał wzrost organizacji. Wykorzystaj następujące pytania:

  1. Czy nasza kultura organizacyjna umożliwia liderom działanie poza obszarem ich standardowych kompetencji, aby odkrywać nowe sposoby napędzania wzrostu? Czy są do tego motywowani i za to nagradzani?
  2. Czy nasi liderzy posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie danych i technologii (wsparte odpowiednimi procesami i narzędziami), aby współdziałać w celu przyspieszenia zmiany?
  3. Czy posiadamy unikalne strategie pozyskiwania i rozwijania talentów oraz podnoszenia kompetencji pracowników?
  4. Czy dzięki pracy w naszej firmie – w której wszyscy liderzy czują się odpowiedzialni za napędzanie wzrostu – ludzie zyskują?

Czy jesteś gotowy dołączyć do 5%?

Aby osiągnąć sukces w przyszłości, już dziś konieczne jest wprowadzanie zmian. Umożliwia je połączenie potencjału danych, technologii i ludzi, ale niezbędne są również odpowiednie umiejętności i środowisko, aby to połączenie było skuteczne – zarówno w obszarze organizacji, jak i poza nią. Aby znaleźć się w gronie najlepszych 5%, niezbędne jest odważne przywództwo. To dotyczy nie tylko CHRO, ale również innych członków kadry zarządzającej – każdy dyrektor musi stać się liderem w zakresie napędzania wzrostu.

WRITTEN BY

Ellyn Shook

Chief Leadership & Human Resources Officer

Yusuf Tayob

Group Chief Executive – Operations