Skip to main content Skip to Footer

New isn't on its way. We're applying it right now.

New isn't on its way.

IN THE NEWS

Agata Dulnik

Senior Manager, Accenture Strategy, Poland

„Każdy z nas staje się coraz bardziej globalny, a podróżując ciągle zmieniamy otoczenie i stale musimy dostosowywać się do nowych warunków.”
Get the biggest stories of the week, delivered to your inbox.

Sign Up for the Reading List