Skip to main content Skip to footer

RAPORT Z BADAŃ

Kiedy atomy spotykają bity. Fundamenty nowej rzeczywistości

Żyjemy w dwóch równoległych światach - jednym z atomów, a drugim z bitów.

Żyjemy w dwóch równoległych światach - jednym z atomów, a drugim z bitów.

Wszystko się zmienia. Kolejny etap transformacji biznesu będzie polegał na przejściu od budowania autonomicznych kompetencji cyfrowych do tworzenia fundamentów nowej rzeczywistości. Świata, który połączy sferę fizyczną naszego życia złożoną z atomów ze sferą cyfrową składającą się z bitów. Celem transformacji nie będzie stopniowa optymalizacja, ale zasadnicza zmiana, która otworzy drzwi do nowej rzeczywistości.

Połączenie sfery cyfrowej i fizycznej nie tylko umożliwi tworzenie nowych produktów i usług, ale także zapoczątkuje nową erę w zakresie badań naukowych. Liderzy biznesu pracują nad stworzeniem narzędzi, które pozwolą zdefiniować nowe mechanizmy wpływające na nasze życie i sferę biznesu.

Raport Technology Vision 2023: Fundamenty nowej rzeczywistości

Raport Technology Vision przedstawia cztery trendy, które przyczyniają się do rozwoju nowej rzeczywistości oraz działania, które pozwolą firmom w niej funkcjonować:

Digital Identity: ID dla wszystkich i w każdym celu

Niepostrzeżenie, tożsamość cyfrowa wywołuje kolejny przełom w dziedzinie technologii, a najwięksi światowi innowatorzy podejmują wyzwanie.

Możliwość uwiarygodnienia swojej tożsamości za pomocą przenośnych narzędzi cyfrowych znacząco zmieniła wcześniej obowiązujące konwencje. Obecnie innowatorzy dostrzegają już nie tylko konieczność optymalizacji dotychczasowych rozwiązań z zakresu tożsamości cyfrowej, ale również potrzebę stworzenia nowych narzędzi, które w przyszłości zapewnią firmom bezpieczeństwo w diametralnie innym systemie udostępniania i własności danych. 

Ponieważ do tej pory nie istniała jedna, główna tożsamość cyfrowa, musieliśmy korzystać z wielu sposobów identyfikacji w sieci (np. za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail). Obecnie innowatorzy zdają sobie sprawę, iż aby pójść naprzód, konieczne jest stworzenie głównej tożsamości cyfrowej (ang. core digital identity) - dla wszystkich i w każdym celu.

Równie istotna jest ponowna definicja jej funkcji oraz związanych z nią obszarów, takich jak: tworzenie i łączenie danych, udostępnianie ich oraz zarządzanie nimi, a także kwestia własności danych w wirtualnym ekosystemie.

Przechodząc do ekosystemu danych, który oparty jest o zgodę i poszanowanie (w odróżnieniu od obecnego systemu, działającego na zasadzie obserwuj i śledź ang. track-and-surveillance), firmy muszą być przygotowane na zmiany w procesie przetwarzania danych. Technologia może częściowo pomóc w adaptacji do nowych realiów, ale to liderzy muszą zastanowić się nad tym, w jaki sposób pozyskiwać i przetwarzać dane tych, którzy pozostają ich właścicielami.

Wnioski

Przedsiębiorstwa, które sprostają wyzwaniom w zakresie tożsamości cyfrowej będą mogły cieszyć się większym bezpieczeństwem oraz zaufaniem wśród swoich klientów i partnerów, a co najważniejsze zdobędą również przewagę, kreując lepszą wersję sieci i świata dla nas wszystkich.

Your data, my data, our data: Dlaczego transparentność stanie się najcenniejszym zasobem

W przeszłości przy wyborze restauracji mogliśmy kierować się rekomendacjami znajomych lub informacjami z przewodników kulinarnych. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy w 2005 r. pojawiły się strony internetowe z opiniami klientów restauracji.

Platformy te otworzyły drzwi do transparentności, udostępniając jasny i szczegółowy przekaz na temat danego elementu naszej rzeczywistości. Zwiększenie transparentności umożliwia wartościowy wgląd w procesy biznesowe, informacje na temat konsumentów, zmiany zachodzące na rynku, inwestycje; jak również dostarcza dane na temat liderów i poszczególnych branż.

Aby skutecznie zwiększać transparentność, musisz przeanalizować cały cykl życia danych oraz przyjrzeć się temu, jakie dane i w jaki sposób gromadzisz, a także w jaki sposób nimi zarządzasz i jakie zagrożenia mogą z tego wynikać. Oceń, w jaki sposób wykorzystujesz dane, kto ma do nich dostęp i jaką rolę mają pełnić dla Twojego biznesu.

Niezależnie od tego czy firmy chcą poprawić swoją efektywność operacyjną, optymalizować relacje z klientami, czy przyczynić się do rozwiązania jednego z globalnych problemów z obszaru informacji - zmiana podejścia do kwestii danych ma kluczowe znaczenie.

Wnioski 

Wymogi w stosunku do wszystkich uczestników rynku, dotyczące transparentności danych oraz ich udostępniania, będą rosły. Nadchodzi era transparentności, która dotyczy także Ciebie i Twojej firmy. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać zmianę ekosystemu danych i poszukać w tej sytuacji szansy na wzrost, lub oprzeć się jej i stracić możliwości rozwoju.

Świat domaga się lepszego wglądu w Twoją firmę i branżę. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, zrobi to ktoś inny.

Generalizing AI: Wyzwania i możliwości

Kiedy pod koniec 2022 r. firma OpenAI poinformowała o stworzeniu chatbota ChatGPT, ścigano się, aby go przetestować. Zadawano mu skomplikowane pytania, proszono o pisanie wierszy i uzyskiwano imponujące rezultaty; a przecież wcześniej internet był pełny narzędzi wykorzystujących AI.

ChatGPT wykorzystuje jedną z najistotniejszych zmian w rozwoju AI: wyposażenie jej w niezwykłe zdolności adaptacyjne.

Od 2017 r. firmy technologiczne i naukowcy rozwijali sztuczną inteligencję poprzez rozszerzanie modeli AI oraz optymalizację zestawów szkoleniowych. Wynikiem jest udoskonalenie „podstawowych modeli”, wyposażonych w bezprecedensową zdolność do adaptacji w domenach, do których zostały przystosowane.

Dzięki podstawowym modelom AI, firmy mogą zmienić podejście do sztucznej inteligencji i zamiast starać się stworzyć własne modele oparte na tej technologii, wykorzystać ją do kreowania wartości dla swojej organizacji.

Nowe możliwości podstawowych modeli AI oraz postęp technologiczny sprawiły, iż część społeczności postrzega je jako pierwszy krok w kierunku stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji (ang. Artificial General Intelligence), a więc systemu AI, który ma zdolności umysłowe zbliżone do człowieka.

Podstawowe modele AI mogą wpłynąć na relację pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją. Niektórzy nazywają ChatGPT przyszłością wyszukiwania i pozyskiwania wiedzy. ChatGPT „szkolony" na miliardach danych cyfrowych potrafi pisać eseje, debugować kody i odpowiadać na skomplikowane pytania. Ponieważ zapamiętuje wszystkie rozmowy, jest w stanie poprawić lub rozwinąć swoje kolejne odpowiedzi, dzięki czemu komunikacja człowiek-maszyna staje się bardziej dopracowana, a wręcz naturalna.

Podstawowe modele sztucznej inteligencji umożliwiają również tworzenie nowych aplikacji i usług z wykorzystaniem AI, które wcześniej z wielu powodów były trudne lub niemożliwe do zrealizowania.

W przyszłości działania w obszarze AI skupią się nie na tworzeniu nowych modeli, ale na budowaniu nowych wartości z wykorzystaniem już istniejących. Specjalizacje obejmujące tworzenie podstawowych modeli AI, jak również adaptowanie ich do potrzeb biznesu oraz integrowanie z różnymi aplikacjami zaczną zdecydowanie zyskiwać na znaczeniu.

Wnioski

Pojawienie się podstawowych modeli sztucznej inteligencji to jedna z największych zmian w historii AI, której firmy nie mogą zignorować. Już teraz organizacje mogą wykorzystywać dostępne modele AI do eksperymentowania i tworzenia nowatorskich aplikacji, a wraz z dalszym rozwojem sztucznej inteligencji, możliwości jej wykorzystania będą się zwiększać.

Our forever frontier: Big Bang informatyki z nauką

Związek między nauką a technologią od zawsze działał na zasadzie pętli sprzężenia zwrotnego, prowadząc do imponujących wyników i pozwalając na przesuwanie granic. Ostatnio jednak, w wyniku „Wielkiego Wybuchu”, nauka i technologia rozwijają się jeszcze szybciej i dynamiczniej się napędzają.

Coraz więcej firm udowadnia, iż z pomocą odpowiednich technologii możliwe jest przyspieszenie synergii pomiędzy nauką a technologią, czego nikt wcześniej się nie spodziewał. Technologie cyfrowe, które od lat napędzały potencjał biznesu, skupiły się obecnie na nowej dziedzinie: generowaniu innowacji w dziedzinie nauki. Zmieniło to radykalnie nasze podejście do odkryć naukowych, do tego jak szybko możemy osiągnąć wyniki oraz jaki może być ich wpływ na świat biznesu i nasze życie.

Wszystko może się zmienić - od tego, gdzie firmy dostarczają swoje rozwiązania, do tego z czego wykonane są ich produkty. Co więcej, społeczna potrzeba przyśpieszenia synergii pomiędzy nauką a technologią nigdy jeszcze nie była tak silna, jak teraz. Świat stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami z obszaru medycyny, łańcuchów dostaw czy zmian klimatycznych, dlatego pilnie potrzebujemy korzystniejszych rozwiązań.

Chociaż istnieje wiele dziedzin obfitujących w innowacje, w raporcie omówione zostały trzy, których tempo innowacyjności znacznie przyspiesza: materiały i energia, Ziemia i przestrzeń kosmiczna oraz biologia syntetyczna.

Ponieważ coraz więcej firm inwestuje w technologie niezbędne do rozwoju nauki, szybciej i skuteczniej będą mogły korzystać z jej osiągnięć, aby tworzyć nowe rozwiązania. Rewolucja naukowo-technologiczna jest zjawiskiem złożonym. Wiele nowych technologii już działa nad wzmocnieniem synergii nauki i technologii. Innowacje, które powstaną w wyniku tych działań są coraz bliżej.

Wnioski

Rewolucja naukowo-technologiczna będzie napędzać postęp w wyjątkowym momencie dla ludzi, firm i świata. W obliczu coraz większej ilości wyzwań, takich jak pandemie czy zmiany klimatyczne, nadszedł czas, aby zwiększyć inwestycje w innowacje, a także wzmocnić interakcję nauki i technologii - które nieustannie ewoluując - prowadzą nas ku przyszłości.

AUTORZY

Paul Daugherty

Chief Technology & Innovation Officer

Marc Carrel-Billiard

Senior Managing Director and Lead – Technology Innovation and Accenture Labs

Michael Biltz

Managing Director – Accenture Technology Vision