Kryzys wywołany przez COVID-19

COVID-19 niezwykle szybko wywołał globalny kryzys humanitarny i społeczny. Niesie on ze sobą zarówno skutki natychmiastowe, z którymi już się mierzymy, jak i te które będą kształtować rzeczywistość w perspektywie długoterminowej. COVID-19 wpływa na sposób w jaki ludzie pracują i uczestniczą w życiu społecznym. Priorytetem jest obecnie bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, w tym w miejscach pracy. Liderzy muszą podejmować szybkie i świadome decyzje aby wdrożyć rozwiązania, które zapewnią pracownikom bezpieczeństwo i pozwolą na kontynuację działalności gospodarczej, a tym samym utrzymanie ciągłości życia społecznego.

Jak zarządzać w obecnych czasach

COVID-19 wymaga podejmowania natychmiastowych działań. Odkładane w czasie decyzje i opóźnione działania mogą błyskawicznie przełożyć się na krótko- i długoterminową ciągłość funkcjonowania organizacji. Aby zminimalizować zakłócenia w działalności i chronić pracowników, organizacje muszą już teraz - w ciągu najbliższych 24 godzin - podjąć kroki w celu rozpoczęcia tworzenia Elastic Digital Workplace. Elastic Digital Workplace od Accenture pozwala na stworzenie rozbudowanego środowiska pracy, które pozwala na szybkie skalowanie i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych w oparciu o globalne i lokalne warunki.


  • Przeanalizuj swoje aktualne opcje technologiczne i możliwość ich wewnętrznej rozbudowy, w tym aktualny plan komunikacji i strukturę wsparcia.
  • Opracuj plan zarządzania zmianą. Ważny jest sposób komunikacji najwyższej kadry zarządzającej, który zachęci pracowników do wykorzystania kluczowych technologii, ułatwi kontakty z członkami zespołu i liderami w nowej sytuacji, jak również umożliwi organizację spotkań wewnętrznych, a nawet wydarzeń zewnętrznych na dużą skalę.


  • Określ, w jaki sposób rozszerzyć miejsce pracy, w tym skupić się na pracy zdalnej, promować bardziej intensywne utrzymywanie kontaktów z pracownikami w sieci, jednocześnie modernizując inne narzędzia i funkcjonalności oraz pomagając wszystkim nauczyć się nowych sposobów współpracy i zaakceptować je.

Czego możemy się spodziewać

COVID-19 stał się katalizatorem, przyspieszającym wdrożenie Elastic Digital Workplace w wielu przedsiębiorstwach. Przewidujemy, że obecny kryzys zmieni zasadniczo sposób w jaki pracujemy i nawiązujemy kontakty. Liderzy powinni opracować kompleksowy plan wdrożenia Elastic Digital Workplace, skupiający się na jego 6 kluczowych wymiarach.

New Workplace Reality: Elastic and Digital

W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco aktualizować nasze materiały, więc zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem