Välkommen till Accenture Sverige

Vi är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Genom att kombinera djup branschkunskap och stort tekniskt kunnande anammar vi den positiva kraften i förändring och skapar värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Nyckeltal

1400

Anställda i Sverige

41%

Kvinnor

48

Nationaliteter

Kort om oss

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering.

Vi har stark närvaro både globalt och lokalt. För närvarande är vi 569 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga, 1400 av dem är verksamma i Sverige. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

I april 2021 blev mjuvaruutvecklingsföretaget Cygni en del av Accenture och i juni välkomnade vi Sentor, experter inom cybersäkerhet och manged security Services.

Vi söker alltid kompetenta personer med varierad bakgrund och expertis – studenter direkt från universitetet såväl som erfarna personer med många års arbetslivserfarenhet. Vill du veta vilka möjligheter som finns hos oss?

Svenska ledningsgruppen

Mattias Lewrén är VD för Accenture AB. Tillsammans med ledarna för den svenska affärsenheten fokuserar Mattias på att skapa värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Som ett resultat av den fortsatta globaliseringen och den digitala utvecklingen finns ett stort behov av att utmana existerande affärsmodeller och skapa konkurrenskraftiga strategier. Här kan du läsa mer om ledarna för den svenska affärsenheten och vad de har sitt fokus på.

Svenska Ledningsgruppen

Vad händer hos oss

Det händer alltid något kul på Accenture. Vi arrangerar event, seminarier och tävlingar inom vitt skilda ämnen som digital transformation, säkerhet, artificiell Intelligens, teknologi – och designtrender, jämställdhet och många, många fler. Några exempel på vad som är på gång just nu hittar du här.

LÄS MER OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG

För en hållbar framtid

Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi integrerar vår hållbarhetsagenda genom ett starkt fokus på att verka för en bättre miljö, driva innovation för social påverkan, stärka våra medarbetare och att leva efter våra kärnvärderingar. Läs mer om hur vi arbetar inom respektive område och ta del av några av våra exempel.

LÄS MER
HÅLLBARHETSRAPPORT

Pressmeddelanden

Accenture förvärvar Sentor och stärker erbjudandet inom cybersäkerhet

Accenture har förvärvat svenska Sentor, en oberoende leverantör av tjänster inom cybersäkerhet och managed security services (MSS).

Covid-19 har utlöst en våg av innovation inom konsumentbranschen

Framgångsrika, konsumentinriktade företag förändrar fysiska platser, affärsmodeller och använder avancerad teknik för att skapa tillväxt.

Cirkulär ekonomi kan bidra till att minska utsläppen från fordon med upp till 75 procent fram till 2030

Cirkulär ekonomi i kombination med elektrifiering kan minska koldioxidutsläppen med upp till 75% inom bilindustrin.

Ny studie kartlägger de viktigaste tekniktrenderna de kommande tre åren

Accentures årliga rapport Technology Vision, förutspår de viktigaste tekniktrenderna som kommer att forma företag och branscher under de närmaste tre åren.

Accenture slutför förvärvet av Cygni och stärker erbjudandet inom mjukvaruutveckling

Accenture har slutfört förvärvet av Cygni, ett mjukvaruutvecklingsföretag med branschledande kompetenser inom full stack-utveckling och molnbaserade tjänster.

2021 kommer att omdefiniera 2000-talet, visar ny rapport från Accenture Interactive

Covid-19 har omdefinierat både samhällen och ekonomier, och skapat en våg av innovation som visar riktningen för kommande årtionden, enligt en ny trendanalys från Accenture.

Kontaktpersoner

MEDIA

Anna Markelius | Marknadschef

REKRYTERING

Marie Nilsson | Rekryteringsansvarig

View All

Våra kontor

STOCKHOLM

Alströmergatan 12,
112 47 Stockholm

Rådmansgatan 42,
113 57 Stockholm

Accenture AB
org.nummer:
556608-0668

Accenture Services
AB org. nummer:
556259-9703

Telefon:
08-451 30 00

GÖTEBORG

Stora Nygatan 33,
411 08 Göteborg

Accenture AB
org.nummer:
556608-0668

Accenture Services
AB org. nummer:
556259-9703

Telefon:
031-339 40 00

MALMÖ

Stortorget 9,
211 22 Malmö

Accenture AB
org.nummer:
556608-0668

Accenture Services
AB org. nummer:
556259-9703

Telefon:
040-24 68 00

View All

Håll dig uppdaterad

PRENUMERATIONER
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev