Skip to main content Skip to footer

Accenture Technology Vision 2023: Allt fler tjänster kommer länka samman den fysiska och digitala världen

4 September 2023

Om undersökningen

Om Accenture