Skip to main content Skip to footer

Regional produktion och digital mognad är nyckeln till företagens långsiktiga överlevnad

12 December 2023

Om undersökningen

Om Accenture