Skip to main content Skip to footer

Europas företagsledare fortsatt självsäkra trots osäker omvärld

16 February 2023

Den europeiska tillväxten släpar efter, med ett underskott i teknologi-investeringar

Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder

Om undersökningen

Om Accenture