Skip to main content Skip to footer

Endast en femtedel av företagen på väg mot nettonoll, tung industri är nyckeln till att bryta dödläget i utfasningen av fossila bränslen

7 February 2024

Forskningsmetodik

Om Accenture