Skip to main content Skip to footer

Analityk Biznesowy E-commerce/Digital

Warsaw Job No. r00147401

Job Description

Kariera w obszarze konsultingu technologicznego to przede wszystkim wyzwanie dla kreatywności w połączeniu wymagań biznesowych z założeniami i możliwościami wyzwań technologicznych. Każdy projekt to szansa na poszerzenie zawodowych horyzontów, poznanie nowych ludzi oraz energia stymulująca do działania.

Nierozerwalna synergia między zmienną, dynamiczną codziennością projektową, współpracą w ramach międzynarodowych zespołów oraz globalną skalą prowadzonych działań daje nieocenioną szansę kreowania nowego wymiaru branży e-commerce.

Podejmij się rozwiązywania newralgicznych dla międzynarodowych Klientów case'ów biznesowych. Odnajdź się w świecie, w którym to technologia gra główną rolę. Przekonaj się, jak od kuchni wygląda wprowadzanie rozwiązań i narzędzi E-commerce/Digital wykorzystywanych globalnie. Sprawdź, jak wiele w Twojej karierze może zmienić nowa jakość dynamiki pracy.

Czym będziesz się zajmować:

 • Realizowaniem wielkoskalowych, globalnych oraz regionalnych projektów w ramach kreowania, wdrażania i optymalizacji funkcjonujących platform E-commerce/Digital.

 • Analizowaniem wymagań biznesowych i mapowaniem ich na User Stories dla zespołu developerskiego.

 • Przygotowywaniem dokumentacji funkcjonalnej i specyfikacji technicznej

 • Prowadzeniem szkoleń w obszarze projektowanych aplikacji

 • Koordynacją projektów oraz przepływu informacji pomiędzy Klientem a międzynarodowym zespołem deweloperskim

 • Analizą najnowszych trendów, innowacji w obszarach E-commerce/Digital oraz na tej bazie rekomendowaniem wprowadzeń optymalizacji, innowacji w realizowanych projektach

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min. C1), która umożliwi prowadzenie międzynarodowych projektów

 • Bardzo dobrych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych

 • Zdolności do szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystania jej w warunkach projektowych

 • Umiejętności właściwej analizy i wyciągania wniosków w procesach e-commerce'owych

 • Umiejętności zadawania pytań oraz połączenia myślenia biznesowego z technologicznym

 • Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku

 • Otwartości na dynamiczne zmiany, udział w wielu zróżnicowanych projektach, współpracę ze zmiennymi zespołami

 • Znajomości:

  • Aplikacji do zarządzania projektami technologicznymi i narzędzi PM (np. Jira, Confluence, Microsoft Project)

  • Pakietu Microsoft Office

 • Mile widziane:

  • Doświadczenie w projektowaniu procesów biznesowych oraz w zbieraniu i analizie wymagań IT

  • Umiejętność pracy z wykorzystaniem Adobe Commerce (Magento) oraz Adobe Experience Manager

  • Praktyczna znajomość Agile, Scrum lub SAFe

  • Praktyczna znajomość platform E-commerce (Adobe Commerce, SF Commerce Cloud, itp.).

  • Podstawowa znajomość HTML, CSS i SQL

  • Styczność z podstawami SEO i SEM

  • Doświadczenie w analityce internetowej i praktyczna znajomość: Google Analytics, HotJar, CrazyEgg etc.

  • Wykształcenie wyższe

 • Odwagi i przebojowości. Nie tylko projektowej ;)

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Dowolność wyboru formy zatrudnienia (B2B lub UoP)
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program akcji pracowniczych
 • Indywidualne wsparcie Doradcy Kariery
 • Świetna, swobodna atmosfera wewnątrz zespołu
 • Focus na nieprzerwany rozwój zawodowy, możliwość sesji z coachem osobistym
 • Dostęp do platformy MyBenefit
 • Globalny wymiar i kultura pracy - współpraca w międzynarodowych zespołach z klientami z całego świata
 • Możliwość wyboru spersonalizowanej ścieżki rozwoju, w tym szeroki pakiet szkoleniowy oraz rozwoju w ramach różnych specjalizacji wewnątrz zespołu
 • Dofinansowanie kursów oraz certyfikacji
 • Bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych
 • Płatny program poleceń pracowników
 • Dynamika pracy i zmian projektowych - role hybrydowe wewnątrz projektu.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. 

When applying please enclose the below statements: 

I hereby consent to the processing of my personal data by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive), necessary to carry out the recruitment process by Accenture . At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority. 

I hereby also consent to the processing of my personal data for future recruitment proceedings held by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive). At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority. 

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.