Skip to main content Skip to footer

Programista/ka Mainframe - obszar bankowości

multiple locations +view all Job No. r00146342 Full-time

Job Description

Programista Mainframe

Lokalizacja: Łódź/Katowice
 

Jako programista Mainframe będziesz członkiem kilkudziesięcioosobowego zespołu, który zapewnia ciągłość funkcjonowania systemów opartych na technologiach IBM. Będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie i rozwój zaawansowanych aplikacji wspierających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw Naszych klientów.

 

Czym się będziesz zajmował:

 • Będziesz odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój dużych systemów dla banków w Polsce i za granicą

 • Pozyskasz wiedzę z zakresu funkcjonalnej i technicznej strony działania systemów bankowych

 • Pracą w technologiach z obszaru mainframe dla dużych klientów z branży bankowości

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Przynajmniej 2-letniego doświadczenia komercyjnego (developerskiego) w Cobol/JCL

 • Znajomości narzędzi wykorzystywanych w technologii Mainframe

 • Znajomości baz danych DB2

 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego


Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę

 • Pracę hybrydową oraz elastyczny czas pracy (ilośc dni w biurze ustalana indywidualnie)

 • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport)

 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych

 • Indywidualne wsparcie w zakresie rozwoju kariery

 • Pakiet szkoleniowy (szkolenia techniczne i miękkie, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)

 • Zajęcia z języków obcych

 • Płatny program poleceń pracowniczych oraz program akcji pracowniczych

Możliwość pracy hybrydowej
 

W ramach niniejszego ogłoszenia dla osób spoza Łodzi, Katowic i Warszawy (mieszkających w Polsce, w odległości powyżej 50km od najbliższego biura) oprócz tradycyjnej formy współpracy proponujemy również możliwość pracy hybrydowej, rozumianej jako praca z miejsca zamieszkania, gdzie przyjazdy do biura będa ograniczone do kilku razy w roku. Dla osób pracujących w tym trybie przewidujemy dokładnie taką samą ścieżkę i możliwości rozwoju jak dla osób pracujących z biur, dodatkową komunikację oraz dwa razy w roku fizyczne spotkania integracyjne. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. 

  

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji. 

  

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa. 

  

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

Locations

Katowice, Lodz

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.