Job Description


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

 • Praca u klienta w zespole projektowym na pograniczu obszarów rynków finansowych i IT
 • Współpraca z klientem w celu budowania relacji, pozyskiwania i tworzenia wymagań
 • Definiowanie procesów, tworzenie specyfikacji funkcjonalnych
 • Weryfikacją zgodności oprogramowania ze specyfikacją

 • Wsparcie analityczne klienta oraz zespołu programistycznego na etapach projektowania, programowania i testowania wdrażanych rozwiązań

    Read more of the job description


    Qualifications


    • Umiejętności analitycznego myślenia
    • Dobrej znajomości języka angielskiego
    • Umiejętności pracy w zespole
    • Komunikatywności, kreatywności i chęci rozwoju
    • Praktycznej znajomości MS Excel i MS PowerPoint
    • Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu)
    • Zainteresowania rynkami finansowymi, znajomość produktów oraz zasad funkcjonowania rynku walutowego oraz instrumentów pochodnych
    • Preferowane kierunki studiów: ekonomia, matematyka, informatyka, telekomunikacja i pokrewne
    • Dodatkowymi atutami będą: CFA (rozpoczęta certyfikacja), znajomość języka SQL, znajomość metodyk prowadzenia projektów IT, doświadczenie w obszarze analizy procesów biznesowych i/lub zbierania i analizy wymagań
    CO MOŻEMY CI ZAPEWNIĆ?

    • Płatne praktyki obecnie w trybie pracy zdalnej, docelowo w trybie hybrydowym, na min. 3 miesiące
    • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań w jednym z największych banków w Polsce
    • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
    • Doskonałą atmosferę pracy, elastyczne godziny pracy
    • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji

    W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
     
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
     
    Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
     
    „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

     All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

     Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

     Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

     COVID-19 update:  The safety and well-being of our candidates, our people and their families continues to be a top priority. Until travel restrictions change, interviews will continue to be conducted virtually. 

     Life at Accenture

     Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

     image

     Work Environment

     Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


     LEARN MORE

     image

     Training and Development

     Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

     LEARN MORE

     View All

     Learn more about Accenture

     Our more than 500,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

     View All

     Stay connected

     Join our Team

     Join Our Team

     Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

     Keep up to date

     Keep Up to Date

     Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

     Stay Connected

     Job Alert Emails

     Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

     View All