Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka Data - Driven Capability Factory (SQL, ETL, Bazy Danych)

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00718591

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Jeśli szukasz miejsca, w którym możesz sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę na temat baz danych, to mamy coś dla Ciebie!
 
Jaki projekt na Ciebie czeka? 
 • Budowa rozwiązań Data Warehouse i Business Intelligence, w szczególności korporacyjnych hurtowni danych, data martów dla obszarów ryzyka i sprzedaży.
 • Fuzje operacyjne banków i integracja danych pomiędzy systemami.

Czym będziesz się zajmować:  
 • Pracą u klienta w zespołach projektowych.
 • Weźmiesz udział w innowacyjnych projektach z obszaru zarządzania danymi realizowanych na potrzeby sektora bankowego.
 • Prezentowaniem wniosków i efektów swoich działań.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Statusu studenta ostatnich lat studiów kierunków takich jak: matematyka, informatyka, fizyka, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, informatyka i ekonometria.
 • Znajomości języka SQL na poziomie co najmniej dobrym.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Praktycznej znajomości MS Excel i VBA.
 • Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu). 
Dodatkowymi atutami będą: 
 • Wiedza na temat projektowania baz danych (np. Oracle, Microsoft, IBM DB2, Hadoop Hive), hurtowni danych.
 • Doświadczenia z dowolnymi narzędziami ETL (Informatica, Power Center, Oracle Data Integrator, Ab Initio, IBM Data Stage).
 • Znajomości innych narzędzi do prowadzenia analiz statystycznych i analiz dużych zbiorów danych (np. R, Hadoop).
 
Oferujemy:  
 • Płatne praktyki na okres min. 3 miesiący – start w najbliższym czasie!
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Doskonałą atmosferę pracy, opiekę mentora, elastyczne godziny pracy.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city