Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk CMT

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00704093

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Kariera w obszarze konsultingu jest zróżnicowana i stymulująca. Każdy projekt stanowi będzie dla Ciebie wyzwaniem i umożliwi kontakt z nowymi klientami, zagadnieniami biznesowymi, technologiami i ludźmi. Poszukujemy pracowników potrafiących kwestionować konwencjonalny sposób myślenia i będących w stanie oferować unikalne i innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Nasza firma to miejsce, w którym możesz pracować z najzdolniejszymi ludźmi w biznesie i technologii określając nowe możliwości i podejmując najtrudniejsze wyzwania.

 

Czym będziesz się zajmować:

 

Poszukujemy młodych analityków do działu Management Consulting. Osoba na stanowisku analityka brać będzie udział w różnorodnych projektach dla Klientów z branży telco, high tech oraz mediowej. Projekty realizowane przez zespół dotyczą zazwyczaj wsparcia Klientów w przeprowadzaniu transformacji biznesowych oraz wdrożeniach nowych rozwiązań IT. Twoim zadaniem będzie:
 
 • Aktywne wspieranie zespołu w realizacji celu projektu poprzez m.in: udział w warsztatach z Klientem, definiowanie rozwiązań biznesowych wspartych architekturą IT;
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji projektowej.
Czego od Ciebie oczekujemy:

 

 • Wykształcenia wyższego na kierunkach biznesowych (ekonomia, finanse lub kierunki pokrewne) lub na kierunkach inżynierskich związanych z IT / telco;
 • Doświadczenia w realizacji projektów na pograniczu świata biznesu i IT (praca przy procesach biznesowych, wymaganiach, nadzór nad wdrożeniem projektu oraz realizacją potrzeb biznesowych Klientów);
 • Doświadczenia w pracy z klientami zewnętrznymi, badaniu potrzeb Klientów, definiowaniu wymagań biznesowych;
 • Elastyczności w zakresie rodzaju wykonywanych projektów, chęci do podejmowania nowych wyzwań oraz umiejętności dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji;
 • Mile widziana  będzie: znajomość SQL, podstaw programowania, znajomość zagadnień związanych z architekturą IT;
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • Dobrej znajomości Microsoft Excel i PowerPoint;
Co możemy Ci zaoferować?
 • Różnorodność projektów i szerokie możliwości zdobywania doświadczenia;
 • Możliwość realizowania projektów dla największych firm z branży telco, mediów oraz high tech;
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji - dostęp do platformy szkoleniowej oraz szkoleń zagranicznych;
 • Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT;
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.
 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city