Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSQL Academy - praktyki w obszarze programowania baz danych

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00686514

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

 
 

SQL Academy - praktyki w obszarze programowania baz danych

Lokalizacja: Katowice
 
 Czym będziesz się zajmować?
 • Weźmiesz udział w dwutygodniowym szkoleniu z zakresu programowania baz danych w języku PL/SQL, w ciągu którego:
  • poznasz architekturę, model, składnię i narzędzia bazy danych Oracle,
  • nauczysz się tworzyć funkcje dla baz danych, tworzyć repozytoria i agregować dane,
Szkolenie odbędzie się w terminie od 6 do 17 maja, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00
 • W trakcie praktyk do Twoich zadań należeć będzie:
  • tworzenie zaawansowanych zapytań SQL
  • analiza i optymalizacja istniejących zapytań SQL,
  • programowaniem logiki biznesowej aplikacji po stronie bazy danych z wykorzystaniem języka PL/SQL,
 

Do wzięcia udziału w  3-miesięcznych, płatnych praktykach, zapraszamy osoby, które pozytywnie przeszły etap szkolenia.

 
Kogo szukamy?
 • Osób zainteresowanych rozwojem w branży IT - mile widziani studenci i studentki kierunków takich jak: informatyka, matematyka, fizyka, automatyka.
Nasze oczekiwania to:
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • podstawowej znajomości zapytań SQL,
 • chęć uczenia się i motywacja do rozwoju w branży IT,
 • preferowana dostępność: w pełnym wymiarze godzin na czas szkolenia oraz na min. 24 godziny w tygodniu podczas praktyk,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.comW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city