Skip to main content Skip to Footer

Job ListingMłodszy Programista SPARK/Hadoop

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00671929

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Młodszy Programista SPARK/Hadoop

Lokalizacja: Łódź 

Czym będziesz się zajmować?

 • rozwojem i optymalizacją rozwiązań BigData opartych o technologie Spark/Hadoop;
 • tworzeniem procedur i zapytań w językach SQL i noSQL;
 • monitorowaniem wydajności środowisk hurtowni danych i przetwarzania strumieniowego.

 

 

Czego od Ciebie oczekujemy?
 • znajomości technologii Spark (platforma klastrowego przetwarzania danych);
 • doświadczenia w programowaniu w jednym z języków: Scala, Python, Java, R;
 • dobrej znajomości języka SQL;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
Co może być Twoim dodatkowym atutem?
 • znajomość architektury i komponentów Hadoop (np.: HDP, HDFS, Hive, Hbase, Solr, Ranger, Oozie, Nifi, Ambari,...);
 • znajomość architektury i platformach dużych zbiorów danych (np. Flume, Kafka, Storm, Impala, itp.);
 • umiejętność dokumentowania pracy;
 • znajomość hurtowni danych;
 • znajomość kolumnowych baz danych;
 • znajomość rozwiązań noSQL;
 • podstawowa znajomość PL/SQL;
 • znajomość systemów kontroli wersji np.: Git/GitHub;
 • umiejętność pracy w zespole oraz twórczego i analitycznego rozwiązywania problemów.

Co możemy Ci zapewnić?

 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;

 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city