Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSAS Administrator Developer (insurance sector)

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00671851

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Czym będziesz się zajmować?

 • Weźmiesz udział w projektach rozwojowych, transformacyjnych i migracyjnych dla instytucji finansowych
 • Będziesz uczestniczyć w rozwoju i administracji dużych hurtowni danych oraz systemów analitycznych klasy CRM
 • Będziesz projektować i implementować procesy ETL z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i platform

 

 

 

 

Czego od Ciebie oczekujemy?


 • Bardzo dobrej znajomość SQL
 • Dobrej znajomości zagadnień bazodanowych
 • Znajomości narzędzi i technologii SAS
 • Znajomości systemów operacyjnych klasy Unix (w tym BASH/SH)
 • Znajmości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 

Co możemy Ci zapewnić?

 

 • Pracę przy największych transformacjach biznesowych firm w Polsce
 • Międzynarodowe szkolenia wyjazdowe i naukę metodologii Accenture
 • Projekty dopasowane do oczekiwań - migracje między branżami i zadaniami
 • Dwuetapowy proces rekrutacji
 • Benefity pracownicze: prywatna opieka medyczna, karta multisport, karta lunchowa, ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, korporacyjna karta kredytowa

 Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city