Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Systemowy / Software Engineer

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00647294

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Kariera w obszarze konsultingu jest zróżnicowana i stymulująca. Każdy projekt stanowi ciekawe wyzwanie i umożliwia kontakt z nowymi klientami, zagadnieniami biznesowymi, technologiami i ludźmi. Poszukujemy pracowników potrafiących kwestionować konwencjonalny sposób myślenia i będących w stanie oferować unikalne i innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Nasza firma to miejsce, w którym możesz pracować z najzdolniejszymi ludźmi w biznesie i technologii określając nowe możliwości i podejmując najtrudniejsze wyzwania.
 
Czym będziesz się zajmować?
Wesprzesz nasz zespół we wszystkich fazach projektu wdrażania nowego rozwiązania w portalach, systemach billingowych i BI/CRM/ERP. Przede wszystkim będziesz odpowiadać za:
  • Analizę dokumentacji systemowej i biznesowej (wymagania biznesowe),
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej (projekty techniczne, specyfikacje interfejsów),
  • Tworzenie rozwiązania, w tym programowanie,
  • Wsparcie testów funkcjonalnych i akceptacyjnych, analizę zgłoszeń.
Czego od Ciebie oczekujemy?
  • Umiejętności pisania zapytań SQL oraz znajomości zasad budowy relacyjnego modelu danych
  • Znajomości minimum jednej z baz danych (np. MS SQL lub Oracle),
  • Znajomości języka JAVA lub Python (znajomość JEE będzie dodatkowym atutem)
  • Mile widziane doświadczenie z narzędziami zarządzania repozytorium kodu, np. GIT
  • Mile widziana jest znajomość metodyk zarządzania projektami takich jak: SCRUM, Agile
  • Zainteresowanie projektowaniem aplikacji, procesów, wzorców oprogramowania
  • Dyspozycyjności oraz mobilności (możliwe projekty w siedzibach Klientów w Polsce i zagranicą)
Co możemy Ci zapewnić?
  • Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
  • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne finansowanie kursów i certyfikacji, jasno zdefiniowana ścieżka kariery, opiekun kariery
  • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie karnety sportowe, vouchery lunchowe, skorporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 
 
 
 
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city