Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAsystent/ka – Praktykant/ka w dziale Rekrutacji

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00633226

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

 

 

Asystent/ka – Praktykant/ka w dziale Rekrutacji

Lokalizacja: Łódź

 

Zadania:


• Wsparcie administracyjne procesów rekrutacyjnych;
• Wprowadzanie danych i ich aktualizacja w systemach i narzędziach HR; 
• Dbanie o właściwy przepływ informacji i dokumentów w procesie rekrutacji;
• Wsparcie w procesie selekcji telefonicznej kandydatów;
• Umawianie kandydatów na interview;
• Przygotowanie raportów;
• Administracja procesu publikacji ogłoszeń na portalach pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

  

• Statusu studenta IV/V roku studiów magisterskich;

• Zainteresowania tematyką rekrutacji i selekcji oraz chęci rozwoju w tym obszarze;

• Otwartości na pracę z ludźmi i nowe wyzwania;

• Pozytywnego nastawienia oraz umiejętności pracy w zespole;

• Kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów;

• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

• Dyspozycyjności w wymiarze 100h miesięcznie.

 

Oferujemy:


• Udział w płatnej praktyce na min. 3 miesiące z możliwością przedłużenia;

• Możliwość zaliczenia obligatoryjnych praktyk psychologicznych, na specjalności doradztwo zawodowe i organizacja;

• Pracę pełną wyzwań w przyjaznym, międzynarodowym, dynamicznym środowisku;
• Możliwość dołączenia do zespołu profesjonalistów w dziale rekrutacji międzynarodowej firmy konsultingowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city