Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Programista ABAP

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00630660

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Jako członek zespołu Accenture będziesz uczestniczył:

 • w projektach wdrożeń SAP ERP,
 • wykonywaniu zadań związanych z obszarami RICEF,
 • w rozwoju takich modułów SAP jak FI,CO, MM, SD, PP, HR,
 • w pracy z takimi rozwiązania technicznymi jak SAP HANA, SAP S/4 HANA, SAP FIORI, SAP PO, SAP BW.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • minimum 3 lat doświadczenia komercyjnego w programowaniu w języku ABAP
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie funkcjonalne w pracy z modułami SAP, np. FI, CO, MM, SD, PP, HR,
 • znajomość SAP HANA.

Co możemy Ci zapewnić?

 • pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT,
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery,
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold,
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

 

 

#BEFUTUREPROOF - POZNAJ OSOBY JUŻ PRACUJĄCE W ACCENTURE

DOWIEDZ SIĘ JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:Lodz.Recruitment@accenture.com

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city