Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSenior Test Automation Engineer

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00616190

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
 
Senior Test Automation Engineer
Lokalizacja: Katowice
 
 
Jako członek zespołu będziesz aktywnie brał udział w:
 • przeprowadzaniu testów automatycznych - od przygotowania środowiska do wdrożenia testu i raportowania wyników;
 • tworzeniu narzędzi do testowania automatycznego
 • projektowaniu testów
 • opisywaniu procesów testowych
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Co najmniej trzech lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania i Quality Assurance
 • Doświadczenia w korzystaniu z systemów kontroli: SVN/Git oraz narzędzi takich jak Jira/HP, QC/ALM/TFS lub podobnych
 • Praktycznej znajomości frameworków i narzędzi testów automatycznych (np. Selenium)
 • Znajomości narzędzi do mierzenia wydajności typu Jmeter, Gatling, LoadRunner
 • Wiedzy związanej z Continuous Integration i DevOps i narzędzi Docker/Jenkins
 • Umiejętności analizowania defektów oprogramowania, dopasowania procesu do wymagań klienta
 • Podstawowej znajomości Java/JavaScript, SQL i SOAP UI
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • możliwość dołączenia do dynamicznie się rozwijającego centrum programistycznego jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city