Skip to main content Skip to Footer

Job ListingMłodszy programista BPM

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00612586

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Czym będziesz się zajmował:
  • Rozwijaniem architektury procesowej w organizacji 
  • Projektowaniem procesów biznesowych w narzędziu IBM BPM 
  • Tworzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań

 

Czego od Ciebie oczekujemy?
  • Praktycznej znajomości min. jednego z języków programowania: C#, Java, C++, JavaScript, PHP
  • Mobilności w zakresie 3-4 dni w tygodniu (projekty wyjazdowe)
  • Dobrej znajomości j. angielskiego 
  • Otwartości na naukę i nowe wyzwania
Nasza oferta:
  • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w pracy z technologiami back- i front-endowymi
  • Nieograniczony dostęp do platformy e-learningowej
  • Pełen komfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express GoldW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city