Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant iOS&Android - "Digital Smart Academy"

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00592550

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w praktykach pod nazwą „Digital Smart Academy”, podczas których nauczymy Cię niezbędnych podstaw, które otworzą Ci drogę do zostania wykwalifikowanym developerem aplikacji mobilnych - docelowo w firmie Accenture. Podczas dwumiesięcznych praktyk, gdzie będziemy kłaść ogromny nacisk na pracę zespołową, będziesz miał okazję współpracować z doświadczonymi developerami, czerpać od nich wiedzę a także tworzyć aplikacje IOS lub Android (w zależności od deklarowanych preferencji i już zdobytych umiejętności technicznych) mające realne zastosowanie i odzwierciedlające zgłaszane potrzeby. Zaaplikuj, daj się poznać i powierz nam rozwój swojej kariery!

 

Czym będziesz się zajmować?

- będziesz uczestniczył(a) w intensywnym 3-tygodniowym szkoleniu tworzenia aplikacji mobilnych (development, UX, prototypowanie etc.),

- pracami programistycznymi z obszaru Android lub IOS, przy użyciu najnowszych trendów i technologii,

- będziesz wsparciem realnego projektu*, co umożliwi dalszy rozwój Twoich umiejętności technicznych i pracy w zespole, 

- *w przypadku braku lokalnych projektów zajmujących się tym obszarem (development aplikacji mobilnych), przygotujemy środowisko blisko odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje projektowe, będziemy pracować rzeczywistymi case’ami projektowymi.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

- gotowości do zintensyfikowanej nauki, przełożenia teorii na praktykę,

- min. podstawowej znajomości Javy/Kotlina lub Swifta/Objective-C oraz programowania obiektowego,

- bazowej znajomości wzorców projektowych,

- statusu studenta ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe, systemy informacyjne etc.

- pełnej dostępności na okres lipiec-sierpień, chęci związania się na dłużej (dostępności od września na minimum 4/5 etatu),

- umiejętności swobodnej komunikacji w j.angielskim,

- wcześniejsze doświadczenia z zakresu Android czy IOS (również akademickie) będą dodatkowym atutem.

 

Co możemy Ci zapewnić?

- płatne, dwumiesięczne praktyki (umowa zlecenie) z możliwością przejścia na etat po ich zrealizowaniu (umowa o pracę), ze znacznie uproszczonym procesem rekrutacyjnym,

- sprzęt do tworzenia aplikacji mobilnych podczas praktyk,

- szkolenia przy wsparciu doświadczonych developerów na realnych case’ach,

- rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu aplikacji, z których korzystają tysiące użytkowników,

- zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.

Zainteresowany/-a? Prześlij do nas swoją aplikację klikając przycisk aplikowania lub wyślij ją na adres e-mail: careers.pl@accenture.com.

  
W dokumentach aplikacyjnych prosimy Cię o zamieszczenie oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city