Skip to main content Skip to Footer

Job ListingFull-Stack/Salesforce Developer

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00575820

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Salesforce to innowacyjna technologia, która pozwala przekraczać granice wydajności zintegrowanych aplikacji, wykorzystywanych przez największe globalne organizacje. Dynamika, chmura IT o wiodącej renomie, stale rosnący świat aplikacji na AppExchege, nowoczesny biznes i innowacyjne rozwiązana to właśnie ekosystem Salesforce.
 
Rozwiązania chmurowe są przyszłością. Z nami będziesz miał/a szansę poznania platformy Salesforce i rozwoju jako programista, tworząc nowoczesne rozwiązania w języku APEX oraz webowe interfejsy użytkownika oparte o Visualforce oraz Lightning Component Framework.
 
Dołącz do ponad 4 milionów programistów Salesforce na całym świecie!
 
 
Full-Stack / Salesforce Developer

Czym będziesz się zajmować?
 • Tworzeniem nowych rozwiązań opartych o platformę Salesforce wykorzystując do tego:
  • APEX - język obiektowy wywodzący się z Javy
  • Javascript – najnowsze standardy ECMA
  • Lightning Component Framework
  • Framework Visualforce
  • HTML
 • Wdrażaniem rozwiązań ‘out-of-the-box’ oferowanych przez platofrmę Salesforce:
 • Wsparciem technicznym dla istniejących rozwiązań

Czego od Ciebie oczekujemy?


 • Przynajmniej roku doświadczenia w programowaniu w języku obiektowym (back-end)
 • Znajomości JavaScript, CSS, HTML
 • Chęci nauki nowych technologii (SaaS) i otwartości na rozwój w technologii Salesforce
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Podstawowej znajomości relacyjnych baz danych i SQL

Mile widziane:

 • doświadczenie z systemami CRM

Co możemy Ci zapewnić?

 • Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT 
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej


   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:Lodz.Recruitment@accenture.com
    
   W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
    
   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
    
   Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

   Find a job

   Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city