Skip to main content Skip to Footer

Job ListingMłodszy Analityk ds. Wynagrodzeń i Benefitów

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00573005

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Udział w procesach związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami i świadczeniami pozapłacowymi:

 • Administracja benefitami i innymi świadczeniami pozapłacowymi

 • Udział we wprowadzaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu systemem benefitowym

 • Uczestnictwo w konferencjach o tematyce zarządzania wynagrodzeniami i benefitami

 • Analiza trendów rynkowych w zakresie świadczeń pozapłacowych

 

 

 

 

Czego oczekujemy:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (C1)

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)

 • Otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych (środowisko międzynarodowe) oraz umiejętność współpracy w zespole

 

 

Co możemy zaoferować:

 

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Prace w nowoczesnej firmie, która jest liderem rynku;
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia oraz benefitów  – ubezpieczenie na życie, karta MyBenefit, prywatna opieka medyczna;
 • Profesjonalne kursy i szkolenia.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city