Skip to main content Skip to Footer

Job ListingTeam Leader dla Oracle Xstore

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00564126

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Na tym stanowisku będziesz kierował rozwojem customowych funkcjonalności w aplikacji Oracle Xstore Java, która wykorzystuje integrację usług sieciowych.  

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Organizacja pracy zespołu, wyznaczanie zadań i ustalanie czasu na ich realizację 
 • Wsparcie merytoryczne dla członków zespołu
 • Nadzorowanie postępów prac i motywowanie teamu
 • Kodowanie i testowanie modułów, aby spełniały wymogi specyfikacji projektowej 
 • Udział w projektowaniu aplikacji – możesz mieć realny wpływ na to co i w jaki sposób tworzymy
 • Dzielenie się wiedzą w zakresie możliwości zastosowania narzędzi i metod dostarczania rozwiązań

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wcześniejszego doświadczenie w roli team leadera lub bezpośredniego przełożonego
 • Znajomości analizy obiektowej i umiejętności stosowania wzorców projektowych
 • Dobrej znajomości Agile (Scrum) lub metodyk Waterfall (PMI lub PRINCE2)
 • Min. 2 lat doświadczenia w programowaniu w Java i Java EE
 • Znajomości SQL na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie i analizę bazy danych
 • Doświadczenia w pracy ze standardami ORM i JPA
 • Doświadczenia w pracy z systemami kontroli wersji (Git/SVN)
 • Doświadczenia w tworzeniu integracji usług sieciowych
 • Doświadczenia w pracy z IDE: IntelliJ lub Eclipse

Mile widziane:

 • Znajomość narzędzi: Jira, Bitbucket, Confluence, Jenkins
 • Znajomość narzędzi budowania projektów: Gradle, Maven, Ant
 • Doświadczenie w pracy z serwerem aplikacji i systemami Unix/Linux
 • Doświadczenie w pracy z jedną z Korporacyjnych Magistrali Usług, np. OSB, Talend


Co możemy Ci zapewnić?
 • Możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT 
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com

 

 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city