Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant Mainframe

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00562499

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
 

Czym będziesz się zajmował?

 • Projektowanie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań IT dla największych instytucji finansowych w kraju i za granicą
 • Współpraca z pracownikami departamentów biznesowych i architektami technicznymi klienta w zakresie zbierania, dokumentowania i uzgadniania wymagań biznesowych i pozafunkcjonalnych
 • Opracowywanie, wykonywanie oraz automatyzacja warunków testowych rozwijanego oprogramowania

Czego od ciebie oczekujemy?

 

 • Wykształcenia technicznego (status studenta)
 • Dyspozycyjności na pełen etat lub 32 h/tyg
 • Otwartości na poznawanie nowych technologii
 • Chęci rozwijania kompetencji w technologiach IBM mainframe (z/OS, Cobol, JCL, DB2)
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie dokumentacji technicznej
Mile widziane:
 
 • Dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (C, C++, Java, C#) i/lub języka skryptowego
 • Znajomość SQL i zagadnień relacyjnych baz danych

Co możemy Ci zaproponować ?

 • Płatny staż na min. 3 miesiące
 • Współpracę z największymi i najbardziej prestiżowymi firmami z wielu branż: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, handel detaliczny, produkcja, dystrybucja, zasoby naturalne
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, z których skorzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Pełne wyzwań projekty dla polskich i zagranicznych klientów (dla chętnych wyjazdy za granicę)
 • Po praktykach możliwość długofalowej współpracy (uproszczony etap rekrutacji)

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city