Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSenior Test Engineer/Team Lead

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00532144

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Senior Test Engineer/Team Lead
Lokalizacja: Łódź
 
Czym będziesz się zajmował?
 
• Całościowa opieka nad procesem testowania - od testowania manualnego do automatyzacji testów
• Tworzenie scenariuszy testowych oraz raportowanie wyników testów
• Tworzenie i zarządzanie zespołami testowymi
• Szacowanie wysiłku testowego i tworzenie planów testów
• Bezpośrednie raportowanie do kierowników projektów
postępów prac
Oczekujemy od Ciebie:
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w tworzeniu zespołu testowego i jego prowadzeniu
 • Znajomość metod i technik testowania
 • Umiejętność analizowania defektów oprogramowania
 • Znajomość metod tworzenia oprogramowania będzie dodatkowym atutem
 • Podstawowa znajomość SQL i Java
 • Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (SVN / Git)
 • Angielski umożliwiający swobodną komunikacje w mowie i piśmie
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery.
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:Lodz.Recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city