Skip to main content Skip to Footer

Job ListingLet’s test it! – Praktyki w obszarze testowania

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00525328

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Let’s test it! – Praktyki w obszarze testowania
Lokalizacja: Łódź
 Nasza oferta:
 • Dwutygodniowe szkolenie z tematyki testowania oprogramowania;
 • Po zakończeniu programu szkoleniowego - oferta praktyk/pracy w łódzkim oddziale Accenture.
Czego się nauczysz?
 • Dowiesz się, jak wyglądają najważniejsze etapy procesu testowania: zbieranie wymagań, tworzenie strategii, przeprowadzanie testów, zgłaszanie błędów;
 • Poznasz przykładowe narzedzia do testowania (Selenium) i zarządzania testami (m.in. JIRA);
 • Poznasz podstawy języka SQL;
 • Praktyczne podstawy pracy z systemem Linux nie będą Ci obce.
Kogo szukamy?
 • Zainteresowanych rozwojem w branży IT - mile widziane studentki i absolwentki kierunków takich jak: matematyka, fizyka, chemia, lingwistyka i podobne.
Nasze oczekiwania:
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Skrupulatność, sumienność i wytrwałość;
 • Chęć uczenia się i motywacja do rozwoju w branży IT;
 • Dostępność – ok. 32 godz. w tygodniu;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city