Skip to main content Skip to Footer

Job ListingLinux Specialist

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00504008

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Jako członek zespołu Accenture będziesz zaangażowany w:

 • Instalację, konfigurację, tunning serwerów webowych (Apache, Nginx)
 • Instalację, konfigurację, tunning serwerów bazodanowych (MySQL)
 • Instalację, konfigurację, oskryptowanie Jenkins (pipelines)

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wiedzy z zakresu CI/CD z wykorzystaniem narzędzi: Jira, Bitbucket, Jenkins
 • Płynnego korzystania z GIT
 • Bardzo dobrej znajomości bash
 • Dobrej znajomości Pythona
 • Podstawowej znajomości PHP
 • Wiedzy z zakresu wirtualizacji środowisk (Docker, Ansible, Vagrant)
 • Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury 
 • Wiedzy z zakresu automatyzacji procesów
 • Wiedzy z zakresu obsługi środowisk cloud (AWS, Openstack)
 • Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego


Co oferujemy w zamian?
 • Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Pełen komfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express GoldW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city