Skip to main content Skip to Footer

Job ListingLinux Specialist - DevOps

Job Location: Lodz

Regional Description: Poland

Job Number: 00504008

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Opis stanowiska:
 • Rozwiązywanie problemów wpływających na funcjonowanie/dostępność systemów produkcyjnych
 • Dostarczanie wsparcia technicznego systemom produkcyjnym i developerskim opartym na Linuxie
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie serwerów i usług Linuxowych (Red Hat, Oracle Linux)
 • Wprowadzanie zmian, analiza i ocena ich wpływu na utrzymanie systemów
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej  wspieranych systemów/usług
 • Przestrzeganie procedur korporacyjnych oraz zarządzanie zmianą i zarządzanie incydentami
 • Orientacja na rozwój infrastruktury

Wymagania:

 • Znajomość Ansible, Salt, Chef lub Puppet
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami dostarczania infrastruktury (Ansible, Chef, Puppet, Vagrant, Packer, Terraform, Cloud Formation)
 • Doświadczenie w zarządzaniu repozytoriami kodu źródłowego takimi jak Git
 • Doświadczenie z LAMP stack i/lub podobnymi serwisami (takimi jak NGINX, Redis, Elasticsearch, Varnish)

 • Doświadczenie w pracy z systemami CI/CD frameworks

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w administracji systemem Linux  (minimum 4 lata)
 • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pisania skryptów Bash-owych (znajomość Perla lub Pythona będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość TCP/IP
 • Znajomość usług sieciowych i protokołów typu DNS, SMTP, NFS, NTP
 • Doświadczenie w OS bezpieczeństwie
 • Podstawowa znajomość ITIL
 • Chęć uczenia się
Oferujemy:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
 • Opiekę Career Cancelor’a i wsparcie w osiąganiu zawodowych celów
 • Szkolenia techniczne, dostęp do bazy zaawansowanej wiedzy oraz możliwość kontaktu z ekspertami z różnych krajów
 • Możliwość współpracy z globalnymi klientami w dużych, międzynarodowych projektach
 • Przyjazne środowisko pracy, wydarzenia integracyjne, możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych aktywnościach
 • Konkurencyjny pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, bony lunchowe, pakiety sportowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Pakiet relokacyjny
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city